Kontakt a objednávky

Zde můžete vyplnit zpětnovazební dotazník k našim programům.

Zpětná vazba na naše programy

V případě jakýchkoli dotazů k programům nás neváhejte kontaktovat:

Mgr. Petr Dolenský

tel. 733 764 980
email: ekovychova@asociaceampi.cz     

adminovskehesloproampi