Cílová skupina: Žáci 1-5., resp. 1-9.třídy; v rámci školní výuky či odpoledních volnočasových aktivitách ve družině. 
Místo realizace
: Interiérové programy realizujeme ve třídě nebo na zahradě Vaší školy. Terénní programy realizujeme v pražských i mimopražských zahradách, sadech a statcích. 
Doba realizace:  Celoročně, tedy i během letních prázdnin. Přijedeme k vám dopoledne, dle domluvy i odpoledne
Počet dětí na programu Ideální počet je 12-25 dětí/program. V případě většího počtu zdvojujeme lektorský tým nebo nabízíme ekodivadlo.
Cena:  Minimální cena za 90min program je 650Kč.
Témata: Velmi rádi programy přizpůsobujeme potřebám dětí i pedagogů a ještě raději vymýšlíme programy nové. Neváhejte nám poslat svůj požadavek nebo představu:-)

Stručná nabídka programů pro ZŠ a SŠ na školní rok 2018/2019 - ke stažení

Výukové programy pro ZŠ a SŠ

Cesta ovčí vlny

Délka/min: 90
Cílová skupina: 1.-5. třída
Místo realizace: interiér, zahrada
Doba realizace: celoročně, zima
Cena: 50 kč

Pomocí foto a video-prezentace, práce ve skupinách i hry na stádo si připomeneme chov ovce domácí a jejího významu pro člověka. V praktické části programu se seznámíme se všemi fázemi výroby vlny : čištěním, vyčesáváním, barvením, předením i tkaním. Vyzkoušíme si vřetánko i kolovrat. Každý žák si v programu vyrobí plstěný výrobek (náramek, kulička na náušnici, dred apod.). Programem je úvodem a inspirací k další tvorbě. 

Tematický terénní program realizujeme i na komunitní zahradě Kuchyńka a v Klíčovských sadech u stáda ovcí.

Pojmenuje životní potřeby ovce domácí, uvědomuje si různost plemen ovcí a  hospododářský význam ovce domácí
Prakticky si projde a pojmenuje jednotlivé fáze výroby vlny
Z programu si odnáší vlastnoručně uplstěný a barvený vlněný výrobek 

Pro realizaci programu je optimální třída s interativní tabulí nebo dataprojektorem. 

Vypěstuj a sněz

Délka/min: 90
Cílová skupina: 1.-5. třída
Místo realizace: interiér, zahrada
Doba realizace: jaro
Cena: 50 kč

V úvodu se dozvíme, co znamená být zelinářem, jaké druhy zeleniny a bylin se u nás pěstují a co potřebují, aby dobře rostly, voněly a chutnaly. V praktické části programu si sami vyzkoušíme, jak správně vysít semínka a zasadit sazenice, jak připravit „kouzelný čaj“ pro rostliny anebo proč půdě pořídit i na léto „peřinu“. Ve skupinách si založíme malou zahrádku v květináči nebo truhlíku.
! Program lze připravit jako motivační úvod pro pěstování na školní zahradě !

Ví, jak se sejou semínka a sázejí sazenice
Chápe souvislost mezi péči o rostliny a jejich růstem, významem kvalitní půdy a přírodních procesů v pěstování zeleniny
Je motivován k pěstování bylin či zeleniny v domácích podmínkách.

V případě setí do květináče je třeba pro skupiny o 3 - 6 dětech zajistit květináč nebo truhlík o objemu cca 5 - 10l a odpovídající množství substrátu (10 l (truhlík má rozměry 40x18x15cm). V případě, že zajištujeme my, účtujeme cca 60Kč/10l truhlík se substrátem.

Jak se peče chleba

Délka/min: 90
Cílová skupina: 1.-5. třída
Místo realizace: interiér
Doba realizace: celoročně
Cena: 50 kč

Po úvodním prozkoumání a ochutnání klasů a zrn obilovin a dalších rostlin se pomocí obrázků seznámíme s pracovním postupem zemědělských, mlynářských a pekařských prací, Vyzkoušíme si mlácení obilí na mlatu, mletí a prosívání mouky a v pekařské dílně si vlastnoručně uhněteme těsto a zformujeme vlastní chlebové bochánky, připravené k pečení.

Vyjmenuje jednotlivé kroky pěstování obilí, mletí mouky a pečení chleba
Uvědomuje si fyzickou / energetickou náročnost produkce základní potraviny
Připraví si a upeče vlastní pekařský výrobek z chlebového těsta

Škola zajistí trouba na pečení, event. můžeme dovézt přenosnou troubu

Jak se dělá máslo a sýr

Délka/min: 90
Cílová skupina: 1.-5. třída
Místo realizace: interiér
Doba realizace: celoročně
Cena: 50 kč

Prozkoumáme, která hospodářská zvířata se chovají kvůli mléku, podíváme se na různá plemena tura a něco si řekneme o šlechtění a srovnáme různé typy chovů se zřetelem na produkci a pohodu zvířat. Uděláme si obrázek o zpracování mléka a výrobě mléčných produktů. Sami si tradiční metodou vyrobíme máslo a zkusíme i výrobu sýra či tvarohu.

Vyjmenuje základní potřeby tura domácího
Popíše pracovní postup výroby základních mléčných produktů
Prožije si proces výroby másla ze smetany

Barvy přírody

Délka/min: 90
Cílová skupina: 1.-5. třída
Místo realizace: interiér, zahrada
Doba realizace: celoročně
Cena: 45 kč

Všechny barvy přírody nejlépe reprezentuje duha, kterou se pokusíme vyrobit a pomocí básničky se naučit její barvy. Zkusíme fyzikálně-chemickým pokusem rozložit barvy ve fixách a poté i malovat fixami vyrobenými z donesených přírodnin. Naučíme se rozluštit varování ve zbarvení nebezpečných živočichů a na závěr připravit speciální neviditelný inkoust.

umí vyjmenovat barvy duhy
dokáže rozdělit barvy na základní a složené
rozezná kryptické a varovné zbarvení živočichů

Podzim v zahradě

Délka/min: 90
Cílová skupina: 1.-3. třída
Místo realizace: interiér, zahrada
Doba realizace: podzim
Cena: 45 kč

Mladá líska se žloutnoucími listy má hromadu otázek, které jí spolu s průvodkyní veverkou objasníme a pomůžeme jí připravit na zimu. Budeme sbírat a třídit plody i listy, přikrývat kořeny před mrazem i procházet se s malířskou paletkou zahradou.

Charakterizuje podzim z hlediska astronmického a fenologického
Rozeznává plody a listy známých stromů a zná jejich význam
Popíše roční cyklus listnatých stromů

Zvířata v zimě

Délka/min: 90
Cílová skupina: 1.-3. třída
Místo realizace: interiér, zahrada
Doba realizace: zima
Cena: 45 kč

Čím se živí, jak se oblékají a kde si hledají úkryt zvířata ze zahrady a polí s příchodem zimy? Vystopujeme je podle stop, poznáme po zvuku a vyzkoušíme si jejich umění odpočinku, prozíravé shromažďování zásob i techniky lovu. Nezapomeneme se ani věnovat bylinám a stromům a jejich strategiím přezimování.

Charakterizuje podzim z hlediska astronomického a fenologického
Popíše strategie, které zvířata využívají k přežití zimy

Vyjmenuje zimní potravu vybraných živočichů

Ptáci na krmítku

Délka/min: 90
Cílová skupina: 1.-5. třída
Místo realizace: interiér
Doba realizace: zima
Cena: 45 kč

Kdo přikrmuje v zimě ptáky našich měst, získává na oplátku nejen dobrý pocit, ale i cenné zkušenosti z pozorování. O ptácích a jejich zimních zvyklostech a potřebách si nejen povíme, ale hlavně si každý vyrobí malé krmítko ze šišky, tuku a semínek.

Zná strategie a potřeby ptáků v zimě
Pozná a pojmenuje základní druhy ptáků přezimujících u nás 
Vyrobí tukové krmítko ze semínky

Jaro v zahradě

Délka/min: 90
Cílová skupina: 1.-3. třída
Místo realizace: interiér, zahrada
Doba realizace: jaro
Cena: 45 kč

Pomocí známé písně si připomeneme, jak se pozná příchod jara a a jaké jsou jeho příčiny. Budeme zkoumat klíčení a rašením u rostlin, rozmnožování u živočichů i vítání jara v naší kultuře.

Zná fenologické a etologické projevy jara a jeho astronomické příčiny
Popíše proces klíčení a rašení u rostlin a typy rozmnožování u živočichů
Vyjmenuje kulturní tradice spojené s příchodem jara

Škola zajistí interaktivní tabuli.
Program lze po dohodě realizovat na školní zahradě nebo v dalších vybraných lokalitách.

Koloběh vody v přírodě

Délka/min: 90
Cílová skupina: 1.-5. třída
Místo realizace: interiér
Doba realizace: celoročně
Cena: 45 kč

Ve fotografické galerii si připomeme podoby vody v přírodě. Pokusy s deštovou sklenicí si ověříme, jak funguje vypařování a kondenzace vody. Vlastními smysly budeme hledat pitnou vodu, přírodu se pokusíme napodobit i při filtraci znečištěné vody. V závěru demonstrujeme vlastnost vody vzlínat v rostlinách.

Popíše koloběh vody v přírodě a jeho příčiny
Prakticky i teoreticky umí demonstrovat vypařování, kondenzaci, absorpci a filtraci vody

Tajemství půdy

Délka/min: 90min
Cílová skupina: 1-5.třída
Místo realizace: interiér, zahrada
Doba realizace: jaro, léto, podzim
Cena: 45 kč

Prozkoumáme smyslové kvality, složky, vrstvy a druhy půdy. Budeme zkoumat půdní živočichy, provedeme půdní sondu a otestujeme kvalitu půdy pomocí rýčové metody. V závěru se zmíníme o ohrožení půdy a budeme hledat odpověď na otázku, jak sami můžeme podpořit její zdraví.

Zkoumá smyslové kvality půdy
Popíše základní složky a vrstvy půdy
Zná několik půdních organismů a jejich roli v potravním řetězci a zemědělském systému
Vyjmenuje několik přičin ohrožení půdy

Zkoumá a popíše smyslové kvality, základní složky, vrstvy a typy půdy
Zná několik půdních organismů a jejich roli v potravním řetězci a zemědělském systému
Vyjmenuje několik přičin ohrožení půdy a přemýšlí nad vlastními možnosti její ochrany

Jak nám dupou králíci

Délka/min: 90 min
Cílová skupina: 1.-5. třída
Místo realizace: interiér, zahrada
Doba realizace: celoročně
Cena: 50 kč

Králík domácí byl dlouho běžnou součástí všech hospodářství a dnes se znovu stává oblíbeným. Program staví na živé ukázce králíka domácího, vyprávění o domestikaci z prapředka králíka divokého, hrách zaměřených na jeho chov i ukázkách jeho hospodářského využití

Popíše znaky králíka domácího

Zná charakteristické chování a potřeby králíka

Ví, proč člověk králík chová

K vodě za chrostíky

Délka/min: 90min
Cílová skupina: 1-5.třída
Místo realizace: exteriér
Doba realizace: jaro, léto, podzim
Cena: 50 kč

U vody si nalovíme a prohlédneme vodní hmyz a další živočichy žijicí pod hladinou i kolem vody. S pomocí fotografií, simulační hry i příběhů Ondřeje Sekory si ukážeme, proč žijí komáři a vážky u vody, jak spolu souvisí larva dravého chrostíka stavícího schránky pod vodou a malého motýlka létajícího nad vodou.


Vyloví a pozoruje vodní bezobratlé živočichy
Zná vývojová stádia vodního hmyzu
Popíše roli vodního hmyzu v potravním řetězci

Program realizujeme v Modřanské rokli, Šáreckém údolí a u dalších vodních zdrojů  dle domluvy.

Ze života hmyzu

Délka/min: 90min
Cílová skupina: 1-3.třída
Místo realizace: zahrada
Doba realizace: jaro, léto, podzim
Cena: 45 kč

V trávě, stromech, keřích a květinách budeme různými metodami stopovat a pozorovat hmyz a další bezobratlé živočichy. Budeme se věnovat jejich charakteristickým znakům (počet nohou, složené oči, sosák...). i jejich způsobu života. Nezapomeneme ani na edukativní texty Ondřeje Sekory.

V trávě a na stromech pozoruje bezobratlé živočichy a jejich stopy
Na základě hlavních znaků dokáže určit pavouka, hmyz, stínku atd.

Vánoce za dveřmi

Délka/min: 90
Cílová skupina: 1-5.třída
Místo realizace: interiér
Doba realizace: zima
Cena: 50 kč

Už zasvitla zase v tmách všedních dní, zář první svíce adventní... Připomeneme si tradici Vánoc jako očekávání na návrat slunce i hledání nově narozeného Krista. Připravíme a sehrajeme biblický příběh o třech mudrcích hledajících hvězdu a sejdeme se okolo vánočního stolu s tradičními pokrmy a odléváním olova.

Chápe význam adventu a základní kulturní významy Vánoc
Ztvární roli ve biblickém minidramatu o narození Krista
Seznámí se s tradicemi spjatými s Vánoci (vánoční stůl, lití olova apod.)

Masopust za dveřmi

Délka/min: 90min
Cílová skupina: 1-5.třída
Místo realizace: interiér
Doba realizace: zima
Cena: 50 kč

Nejprve si spolu s Hradišťanem zazpíváme, kdy a proč se slaví masopust a co má společného s karnevalem.  Připomeneme si tradiční pokrmy a seznámíme se s maskarami tradičních obchůzek na Hlinecku, které jsou zaspány do kulturního dědictví UNESCO,  i s maškarami současnějšími lokálnějšími. V závěru si každý výrobí jednu obličejovou masku.

Ví, kdy a proč se slavil a slaví masopust
Zná tradiční masopustní maškary a jejich význam
Vytvoří si vlastní masopustní masku
Je motivován k aktivní účasti na masopustním průvodu

! Masopustní úterý se v roce

- 2017 slaví 28. února

- 2018 slaví 13. února

- 2019 slaví 5. března

Velikonoce za dveřmi

Délka/min: 90 min
Cílová skupina: 1-5.třída
Místo realizace: interiér
Doba realizace: jaro, velikonce
Cena: 50 kč

Velikonoční svátky jsou časem oslavy znovuzrození přírody, židovského Paschy i nejvýznamnější křesťanský svátek. Připomeneme si tradici vynášení smrti v podobě slovanské Morany, záchrannou oběť beránka v biblických příbězích vyjití židovského lidu z Egypta i Ježíše Krista. Velikonočního beránka si vyrobíme z těsta a v závěru upleteme pomlázky.

Chápe základní historicko-kulturní významy Velikonoc
Seznámí se s několika velikonočními příbehy, zvyky a tradicemi
Uplete a uhněte si výrobek

Arktida a Antarktida

Délka/min: 90min
Cílová skupina: 1-5.třída
Místo realizace: interiér
Doba realizace: celoročně, zima
Cena: 50 kč

Z perspektivy polárních výprav Roalda Amundsena a Inuitů se seznámíme s přírodními podmínkami, fanou a flórou Arktidy a Antarktidy. Význam adaptace na přírodní podmínky si ukážeme na základě slavného soupeření mezi Amundsenem a Scottem o prvenství na Jižním pólu

Na glóbu najde Antarktidu a Arktidu a popíše, jaké zde panují přírodní podmínky
Vyjmenuje několik zvířat žijících v subpolárních oblastech a jejich strategie přežití
Zná životní příběh nora Amundsena a jeho prvenství při dosažení Jižního pólu v "souboji" s angličanem Scottem

Příběh vánočního stromku

Délka/min: 90min
Cílová skupina: 1.-5. třída
Místo realizace: interiér
Doba realizace: zima
Cena: 50kč

Vydejte se s námi prozkoumat, odkud pocházejí vánoční stromky. Vydejte se za vůní lesa i za semínky parašutisty, kteří po seskoku upadají do zimního spánku. Prohlédneme si semínka i semenáčky jehličnatých stromů, ve hře nakoukneme do lesní školky a pomůžeme rodičům vybrat, zda má být vánoční stromek řezaný, umělý, v květináči nebo třeba ten na zahradě.

Ví, jak se rozmnožují jehličnaté stromy a pro ně důležité životní podmínky
Pozná smrk,borovici a jedli podle šišky, semena a jehlic.
Popíše pěstování jednotlivých typů vánočních stromků (řezané, umělé, v květináči..) a jejich environmentální dopady

Po programu můžeme dle domluvy u vás nechat cca tříletý stromek v květináči a semínka k pěstebnímu experimentování.

Exkurze do zahrad, sadů a polí

Délka/min: 90-180
Cílová skupina: 1.-9. třída, SŚ
Místo realizace: exteriér
Doba realizace: jaro, léto, podzim
Cena: od 30kč / žák

Nabídku exkurzí naleznete ZDE.

 

Konopí seté

Délka/min: 90
Cílová skupina: 3.-9. třída
Místo realizace: interiér
Doba realizace: celoročně
Cena: 50 kč

Konopí seté (Canabis sativa) je rostlina minulosti i budoucnosti lidské civilizace. Víte, že právě konopí je jediná rostlina na planetě Zemi, která může lidstvo velmi zdravě a efektivně nayitit, obléknout, léčit a zároveň z něho můžeme i stavět a bydlet v něm? V programu si prohlédneme a ochutnáme konopná semena, vylisujeme olej, vytřením konopného stonku získáme nejsilnější přírodní vlákno na světě, používané na výrobu provázku, lan, plátna atd., se ze zbylým pazdeřím uděláme test savosti termoizolačních vlastností, které se využívá i při výrobě konopného betonu. V neposlední řadě se soustředíme i na využití konopí v potravinářství a léčitelství.

Škola zajistí interaktivní tabuli / dataprojektor

Mraveniště

Délka/min: 90min
Cílová skupina: 1.-3.třída
Místo realizace: interiér, zahrada
Doba realizace: jaro, léto
Cena: 45 kč

S pomocí příběhů Ondřeje Sekory, videa a fotografií, pozorování a modelové hry si přiblížíme fascinující svět mravenců, mistrů několika řemesel (stavitelů, chovatelů, sběračů i lovců). Budeme přemýšlet, co mají s námi společného, jak se naše světy vzájemně ovlivňují a učit se do jejich světa nezasahovat.
! Škola zajistí interaktivní tabuli / dataprojektor

Popíše stavbu těla mravence
Vytvoří si představu o sociální organizaci mravenců
Chápe ekologcký význam tohoto blanokřídlého hmyzu

Škola zajistí interaktivní tabuli / dataprojektor

Cukr, káva, limonáda

Délka/min: 90min
Cílová skupina: 1-5.třída
Místo realizace: interiér
Doba realizace: celoročně
Cena: 50kč

Kde se bere cukr? Co všechno v přírodě je sladké? Ochutnáme různá sladidla našich předků i současnosti. Ukážeme si, kde se těží javorový sirup, jak se vyrábí řepný a třtinový cukr i kolik kostek cukru je skryté v limonádách, jogurtech a cukrovinkách. A v závěru si ukážeme, jaký je rozdíl mezi pomalými sacharidy a rychlými cukry a co dělají v našem těle.

Senzoricky rozpozná a pojmenuje přirozeně sladké potraviny
Ví, jak se vyrábí řepný a třtinový cukr
Dokáže zjistit množství cukru v potravinách a popsat, k čemu naše tělo cukru využívá a co se děje s jeho přebytkem

Škola zajistí interaktivní tabuli / dataprojektor.

Máma mele maso

Délka/min: 90min
Cílová skupina: 1-5.třída
Místo realizace: interiér
Doba realizace: celoročně
Cena: 50kč

Povíme si, co je to vlastně maso, ukážeme si, jak vypadá a jakou funkci má v těle živých organismů. Zapřemýšlíme, kdo a proč v přírodě se masem jiných živočichů živí a jak my  lidé získáváme a zpracováváme maso pro svou obživu a co vlastně dělá řezník. Citlivě se přitom dotkneme i tématu koloběhu života a smrti, které je v našem denním stravování vždy přítomné.

Senzoricky vnímá a a pojmenuje části těla obratlovců
Vyjmenuje několik masožravých organismů
Ví, co dělá řezník

Škola zajistí interaktivní tabuli

Jak se dělá férová čokoláda

Délka/min: 90
Cílová skupina: 1.-9.třída
Místo realizace: interiér
Doba realizace: celoročně
Cena: 50 kč

V programu se žáci seznámí s historií a současností pěstování kakaa a vyroby oblíbené čokolády. Sami si zkusí rozdrtit kakaové boby, společně s lektorem uvaří a ochutí čokoládu. A v neposlední řadě se též dozvědí, co se skrývá pod pojmem spravedlivá čokoláda a spravedlivý obchod - fairtrade. 

Žáci vědí, kde a jak se pěstuje a zpracovává kakao
Vyzkouší se technologii výroby čokolády
Umí vysvětlit, jak funguje férový obchod

Maso na talíři

Délka/min: 90
Cílová skupina: 3.-9.třída
Místo realizace: interiér
Doba realizace: celoročně
Cena: 50 kč

Cílem programu je poukázat na environmentální a lidsko-právní aspekty konzumace masa v průmyslovém zemědělství. S pomocí videa, pracovních listů i skupinové práce žáci sami přicházejí na externality masa na našem talíři a sami přemýšlejí o šetrnějším konzumu.

Zná přírodní a lidské zdroje průmyslové výroby masa
vysvětlí základní rozdíly v přístupech mezi ekologickým a konvenčním zemědělstvím k hospodářským zvířatům
Zvažuje možná negativa  nadměrné konzumace masa ve vlastním jídelníčku 

Nový program

Škola zajistí interaktivní tabuli

Květiny všemi smysly

Délka/min: 90
Cílová skupina: 1.-9.třída
Místo realizace: interiér, exteriér, zahrada
Doba realizace: celoročně
Cena: 50 kč

Vítejte v říši rostlin! Pojďte prozkoumat, kde všude mohou rostliny růst, jak se přizpůsobují podmínkám a jaké si budují mezi sebou vztahy. Něco zasadíme, něco ochotnáme, se zavřenýma očima prozkoumáme listy a kořínky. Na závěr zkusíme vyzkoumat, proč jsou rostliny tak podstatné pro veškerý život na Zemi.

Když jsou ptáci v práci

Délka/min: 90
Cílová skupina: 1.-5.třída
Místo realizace: interiér, zahrada
Doba realizace: celoročně
Cena: 50 kč

Seznámíme se s ptačími návštěvníky městských parků a zahrad. Zjistíme co jedí, kde se schovávají, jak zakládají rodiny a jakou hrají úlohu v celém systému. Několik jich poznáme podle zpěvu (kos, kukačka, drozd, budníček, sojka). Poznáme hlavní znaky stavby těla ptáků, vysvětlíme si, jaká přizpůsobení se u nich vyvinula, tak, aby mohli létat. Naučíme se jim pomáhat a pochopíme, že služba je vzájemená.

Program lektoruje ornitoložka a to částečně ve třídě a částečně na zahradě školy. Śkola zajistí interaktivní tabuli. 

Výprava za ptačími návštěvníky

Délka/min: 90
Cílová skupina: 1.-9.třída
Místo realizace: exteriér
Doba realizace: jaro, léto, podzim
Cena: 50 kč

Seznámíme se s ptačími návštěvníky městských parků, zahrad, okolí školy/školky. Najdeme, jaké zanechali stopy, zjistíme, co jedí, kde se schovávají, jak zakládají rodiny a jakou hrají úlohu v celém systému. Několik jich poznáme podle zpěvu (dle lokality). Připravíme pro ptáky svačinku. Naučíme se jim pomáhat a pochopíme, že služba je vzájemnná.

Terénní program realizujeme dle dohody ve vytipované lokalitě v blízkosti vaší školy nebo v jiné lokalitě v Praze. 

Ekologické zemědělství

Délka/min: 90
Cílová skupina: 3.-9.třída
Místo realizace: interiér
Doba realizace: celoročně
Cena: 50 kč

Na praktických příkladech péče o půdu a zvířata srovnáme konvenční a ekologické zemědělství a jejich vliv na životní prostředí a krajinu. Budeme pracovat s videem, ukázkami hnojiv a postřiků i simulačními aktivitami, které žákům umožní situaci země a zemědělce hlouběji prožít.