Pole U Sv. Prokopa | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Pole U Sv. Prokopa

Městské zemědělství ožívá! Od jara 2019 hospodaříme na 1,5 hektarovém poli, které je co by kamenem dohodil a zbylých 6 km došel od Pražského hradu. S úctou k historii místa, půdě a všemu, co na poli žije i roste. Ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy, ZŠ waldorfská z Jinonic a waldorfskými třídami při ZŠ Dědina ukazujeme cestu, jak mohou drobní zemědělci začít hospodařit i ve velkoměstě. A to vše pod dohledem sv. Prokopa, patrona rolníků, který podle legendy žil v nedaleké jeskyni v Prokopském údolí. Podrobnosti o projektu naleznete na jeho facebookových stránkách případně můžete rovnou kontaktovat hlavní odpovědnou osobu Ladu Jakubíkovou.

Přejít na stránky projektu