Pole U Sv. Prokopa | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Pole U Sv. Prokopa

Městské zemědělství ožívá! Od jara 2019 hospodaříme na 1,5 hektarovém poli, které je co by kamenem dohodil a zbylých 6 km došel od Pražského hradu. S úctou k historii místa, půdě a všemu, co na poli žije i roste. Ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy, ZŠ Waldorfská z Jinonic a waldorfskými třídami při ZŠ Dědina ukazujeme cestu, jak mohou drobní zemědělci začít hospodařit i ve velkoměstě. A to vše pod dohledem sv. Prokopa, patrona rolníků, který podle legendy žil v nedaleké jeskyni v Prokopském údolí. Podrobnosti o projektu naleznete na jeho facebookových stránkách případně můžete rovnou kontaktovat hlavní odpovědnou osobu Ladu Jakubíkovou.

Výstupy projektu

Článek – Sedmá generace – Noví pražští vidláci
Článek – Páťák – Školáci vysázeli stromořadí na poli v Jinonicích
Zpravodaj potravinové suverenity a KPZ 3/2019 – Zrodilo se pole u sv. Prokopa
Zpravodaj potravinové suverenity a KPZ 4/2019 – Jak kdo zaseje, tak taky sklidí – Pole sv. Prokopa
Leták – Skládací leták k výsadbě stromořadí

 

Přejít na stránky projektu

 

Projekt byl v letech 2019-2020 finančně podpořen Hlavním městem Praha