Profily farem | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Profily farem

Stručné představení pilotních farem

Farma Karel Tachecí

www.tacheci.cz
80ha v Poohří tvoří orná půda (ozimé i jarní obiloviny a jeteloviny, modře kvetoucí svazenka a žlutá hořčice, mák, od jara do podzimu různorodá polní zelenina). Zachovává květnaté lužní louky, kde se suší seno pro černostrakaté mléčné krávy. Hnojem od krav podporuje úrodnost polí.

“Po několika letech agroekologického hospodaření se postupně vrací do půdy okem neviditelný život. Půda se stává opět živoucím organizmem. Je lehčí při zpracování, z jara dříve osychá a během vegatace udrží více vody.”


Bezděkovský mlýn

www.bezdekovskymlyn.cz
Hovězí, vajíčka, brambory a mnoho jiného vzniká jihozápadně od Jihlavy na udržitelně obhospodařovaných loukách kolem historické budovy mlýna. Hlavním produktem je vyzrálé hovězí maso. Ekologickou pastvou hospodářských zvířat obohacujeme krajinu a mnohé druhy koprofágních organizmů.

“Skutečnou bombou bylo pozorování několika párů vzácného, kriticky ohroženého a teplomilného drabčíka huňatého (Emus hirtus). Nález velkého drabčíka (24-32 mm) na pastvinách s trusem našich krav byl opravdu velkým překvapením.”


Horňácká farma

www.hornackafarma.cz
Na farmě chováme skot, prasata, miniprasata, ovce, kozy, husy, koně a jednoho osla. Naše zvířata mají možnost volného pohybu a jsou krmena výhradně krmivem, které vypěstujeme na chemicky neošetřených loukách a polích. Plus zážitková pedagogika, agroturistika, turistický servis, e-shop…

“Hospodaříme ekologicky, tedy moderně a pokrokově za uplatnění tisíciletých zkušenostech našich předků. Potraviny od nás obsahují více vitamínů a antioxidantů, naopak v nich nejsou zbytky pesticidů. To je dnes velká hodnota. “


Zpět na informace o stážích