Iva Nevečeřalová

Kniha

iva@asociaceampi.cz
732 336 535

Iva Nevečeřalová

Správkyně sociálních sítí, komunikace s novináři a propagace.

S dalšími kolegy rozvíjím činnosti: