Jana Kožnarová | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Jana Kožnarová

Kniha

jana@asociaceampi.cz
606 021 521

Jana Kožnarová

Jana rozvíjí KPZkoALICI, českou národní síť komunitou podporovaného zemědělství a prostor pro sdílení zkušeností a vzájemnou podporu aktérů místních potravinových iniciativ. Lektoruje, organizuje a spravuje adresář KPZ.