1. září se VOŠ Farmářská škola slavnostně otevře novým studentům | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

1. září se VOŠ Farmářská škola slavnostně otevře novým studentům

Farmaření není pouze fyzicky náročnou prací, ale také závazkem a posláním, zejména pokud chceme provozovat ekologické zemědělství v souladu s přírodou. Novým projektem, který mění přístup k vzdělávání v tomto oboru, je Farmářská škola. Tato vyšší odborná škola se zaměřuje výhradně na ekologické a biodynamické zemědělství a je jedinou svého druhu v České republice. Farmářská škola klade velký důraz na praktickou výuku, která probíhá přímo na farmách, a umožňuje studentům získat široké spektrum zemědělských dovedností a zkušeností. Během tříletého studia se studenti seznámí s reálným fungováním farmy na jedné ze 40 vzdělávacích farem v České republice i v zahraničí, a mnozí z nich následně najdou uplatnění v oblasti zemědělství. První studenti Vyšší odborné školy ekologického zemědělství slavnostně zahájí své studium dne 1. září 2023.

Farmářská škola nabízí unikátní koncept vzdělávání, který je inspirován především německým způsobem vzdělávání v ekologickém zemědělství. Studenti si v průběhu tří let vyzkouší celou škálu zemědělských prací a zároveň se seznámí s fungováním provozu přímo na jedné ze 40 vzdělávacích farem v Čechách i v zahraničí. Díky této koncepci získají absolventi reálné profesní zkušenosti již během studia a po úspěšném absolvování školy budou schopni založit a vést vlastní ekologickou farmu.

„Farmářská škola představuje v České republice unikát, protože nabízí ucelený program praktického vzdělávání přímo na ekologických farmách, a to jak u nás, tak i v zahraničí. Chceme podporovat mladé zemědělce, aby posléze chtěli zakládat své vlastní farmy a přispět tak k obnově zdravého hospodaření, zdravé krajiny i života na venkově,“ říká Jiří Prachař, ředitel Farmářské školy. Už zkušební provoz školy prokázal zájem o tento typ vzdělání i to, že spolupráce farmářů a studentů je oboustranně prospěšná. 

Farmářská škola dosud fungovala jako neformální vzdělávací projekt Asociace místních potravinových inciativ a jsme velice potěšeni, že se podařilo ji institucionalizovat jako akreditovanou školu, nicméně stávající frekventanti neformálního vzdělávání budou moci dokončit studium v tomto formátu a absolvovat celý tříletý kurz, který započali v předcozích letech.“ Dodává Jan Valeška, ředitel Asociace místních potravinových iniciativ, která je zakladatelem Farmářské školy.

Aktuální situace v zemědělském vzdělávání v České republice

Dle Agrární komory v zemědělství dlouhodobě chybí zhruba 4 500 farmářů a 14 tisíc sezónních pracovníků. Přitom naprostá většina absolventů zemědělských škol a učilišť do praxe nepřechází a ani se na ni necítí připravená. V zemědělském vzdělávání u nás navíc převažuje zejména teorie (cca 65 %) nad praxí (cca 35 %). Ta navíc často bývá naprosto oddělena od reálných zemědělských podniků. „Současné nové trendy, jako například ekologické a regenerativní zemědělství zůstává v těchto školách pouze okrajovou částí výuky nebo se do ní nedostane vůbec. Tento vzdělávací koncept považujeme za zastaralý a již neodpovídající potřebám žáků a současné zemědělské praxe. Farmářská škola představuje pilotní projekt a ukázku, že systémová změna v zemědělském vzdělávání je možná. Je to cesta, jak zájemcům daný obor představit prakticky, atraktivně i se zárukou vysoké odbornosti,“ vysvětluje Jiří Prachař.

První studenty škola slavnostně uvítá už 1. září

Otevření Farmářské školy představuje významný milník pro obor ekologického zemědělství. Ujít si jej nenechají přední odborníci, zemědělci i pedagogové, kteří se podílejí na rozvoji tohoto odvětví v České republice. Mezi hosty nebudou chybět Jiří Prachař, ředitel Farmářské školy, RNDr. Mikuláš Madaras, Ph.D, ředitel Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze Ruzyni i odborníci z řad ústavu, kteří pak budou studenty učit. Dále také Jiří Urban a profesor Jan Moudrý, garantové školy, Martin Hutař a další významné osobnosti sektoru ekologického zemědělství. Zúčastní se jí také patron Farmářské školy, Tomáš Klus. V rámci slavnostního zahájení prvního ročníku Farmářské školy proběhne také tisková konference. Slavnostní akt se koná 1. září 2023 od 10:30 hodin v prostorách Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze Ruzyni, který bude také sídlem školy.