O nás | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

O nás

Naším posláním je podporovat blízký vztah lidí ke krajině, ve které žijí, a která je živí.

Vyznáváme principy ekologického zemědělství, otevřenost a sdílení. Směřujeme k péči o krajinu, která je založena na přímém vztahu mezi zemědělci a spotřebiteli, na lásce k jídlu a zemi, která ho poskytuje.

Vzděláváme proto všechny generace o propojenosti jídla, zemědělství a krajiny. Rozvíjíme komunitou podporované zemědělství a posilujeme pozici agroekologických zemědělců. Propojujeme a sdílíme zkušenosti s dalšími organizacemi, zemědělci a spotřebiteli. Pěstujeme zeleninu, ovoce, mezilidské vztahy a novou generaci zemědělců.

To vše s radostí, úctou a péčí. Naše činnosti naleznete zde, další podstatné informace o nás se dozvíte na těchto odkazech: