O nás

Jsme organizace, jejímž posláním je podporovat blízký vztah lidí ke krajině, ve které žijí.
Vyznáváme principy ekologického zemědělství, otevřenost, sdílení a radost. Směřujeme k péči
o krajinu, která je založena na přímém vztahu mezi zemědělci a spotřebiteli, jejich propojování a na lásce k jídlu
a zemi, která ho poskytuje. Vzděláváme proto všechny generace o původu jídla, propojujeme a sdílíme zkušenosti s dalšími organizacemi,
zemědělci a jedlíky. Rozvíjíme komunitou podporované zemědělství a posilujeme pozici agroekologických zemědělců. Pěstujeme zeleninu, ovoce a mezilidské vztahy. To vše s radostí, úctou a péčí.
Vše podstatné o nás  se dozvíte v odkazech níže.