Služby | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Služby

Poskytujeme následující obecně prospěšné služby

Poradenskou činnost pro zemědělce a spotřebitele, zaměřená zejména na facilitaci vzniku environmentálně a sociálně odpovědných místních potravinových systémů a jejich vzájemné propojování. Činnosti v rámci této aktivity jsou:

Popularizaci místních potravinových systémů. Činnosti v rámci této aktivity jsou:

Environmentálně odpovědnou výchovu, vzdělávání a osvětu. Činnosti v rámci této aktivity jsou:

Vědecko-výzkumnou činnost v oblasti udržitelného zemědělství a místních potravinových systémů se zaměřením na zvyšování kvality lidského života a životního prostředí.

Všechny naše činnosti můžete nalézt zde.