Ekovýchova pro školy | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Ekovýchova pro školy

Ekologickou výchovu realizujeme jak prostřednictvím výukových programů a exkurzí pro mateřské a základní školy v Praze a jejím okolí, tak ekodivadel a akcí pro školy a veřejnost po celé ČR. Dále se věnujeme seminářům a exkurzím pro pedagogy. Na tvorbě programů spolupracuje široký tým členů naší asociace, tedy lidé z širšího profesního okruhu. S naším lektorským týmem se můžete seznámit zde. Od roku 2016 jsme certifikovaným poskytovatelem environmentální výchovy dle certifikace EV+ Sítě středisek environmentální výchovy Pavučina, z.s.

Online dotazník pro vaši zpětnou vazbu na konkrétní program 

Online dotazník k hodnocení Vaší delší spolupráce s námi

 

Objednejte si program určený pro: