Projekty | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Projekty

Projekty realizované v letech 2019/2020

FarmTRAIN – mezinárodní projekt spolupráce zaměřený na vytvoření podmínek pro realizaci stážování na agroekologických farmách, projekt realizuje AMPI v rámci programu Erasmus+ ve spolupráci s organizacemi Die Agronauten, Ecoruralis a Agroecopolis.

EVP – Natura, Cultura, Agricultura 2019/2020 – ekologické výukové programy pro žáky mateřských, základních a středních škol na území Hlavního města Prahy. Podpořeno grantem hl.m.P.

Sociálně-ekologický komunitní prostor Kuchyňka – III. etapa – energetický audit s důrazem na hospodaření s vodou, další výsadba, realizace drobných vodních prvků, herní prvků, stavba technického zázemí, průvodce prostorem, certifikace Přírodní zahrada. Podpořeno grantem hl.m.P.

Zapoj se do KPZ – projekt zaměřený na vytvoření osvětových videí o systému KPZ a jejich propagace prostřednictvím seminářů pro veřejnost. Podpořeno grantem hl.m.P.

Městské zemědělství v Jinonicích: cesta k obnově půdy, udržení vody v krajině a podpoře biodiverzity. Projekt zaměřený na realizaci a monitoring agroenvironmentálních opatření (výsadba dřevi, oživení půdy) na pozemku (2 ha) ve vlastnictví hl. m. Prahy a realizace environmentálně vzdělávacích aktivit. Podpořeno grantem hl.m.P.

Volnočasové aktivity pro děti v komunitní zahradě Kuchyňka – nákup výukových pomůcek pro provoz Zahradní školky Kuchyňka. Podpořeno grantem MČ Praha 8.

SolidBase – Financial Sustainability Education for Solidarity-Based Food System – obsahem projektu je vytvoření praktických vzdělávacích programů, které nabídnou zemědělcům a na ně navázaným komunitám spotřebitelů potřebné informace, ale i nástroje k zajištění jejich lepší finanční soběstačnosti. Více o projektu se můžete dočíst v příspěvku „Seznamte se… SolidBase“. Společnými partnery jsou z Maďarska (TVE), Německa (SOLAWI a Die Agronauten), Francie (URGENCI) a za Českou republiku AMPI.

BOND – Bringing Organisations and Network Development to higher levels in the farming sector in Europe – projekt financovaný v rámci programu Horizon 2020 koordinuje Coventry Univesrsity, cílem projektu je propojovat aktéry udržitelného potravinového systému v Evropě a zkoumat možnosti jejich podpory. AMPI v rámci projektu koordinuje cesty tuzemských zemědělců na školení v zahraničí, organizuje fórum mladých zemědělců a připravuje natáčení videí ze vzdělávacích akcí. Stránky projektu zde.

Voices of CSA – mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj advokačních aktivit v oblasti komunitou podporovaného zemědělství, realizovaný v konsorciu mezinárodních organizací pod vedením francouzské organizace URGENCI s podporou EU v rámci programu Erasmus+.

Land Platform – Learning platform for Access to Land – tento projekt úzce navazuje na projekt LeaLAND a jeho hlavním cílem je vytvoření vzdělávací online platformy o přístupu k půdě. Projekt poskytne i mentoring zaměstnanců organizace o přístupu k půdě, tvorbu evropské informační databáze a učební materiály pro všechny zájemce, kteří chtějí řešit problematiku přístupu k půdě pro agroekologické zemědělce.


Projekty ukončené v předchozích letech

EVP – Natura, Cultura, Agricultura 2018/2019– Obsah: ekologické výukové programy pro žáky mateřských, základních a středních škol na území Hlavního města Prahy.Podpořeno grantem hl.m.P.

Dětský zahradní klub Kuchyňka – Obsah: Vybudování zázemí, propagačních nástrojů, pedagogických a provozních dokumentů Zahradní školky Kuchyňka, realizace letních příměstských táborů a akcí pro rodiče a veřejnost, otevření třídennního pilotního provozu školky. Podpořeno grantem hl.m.P.

Volnočasové aktivity pro děti v komunitní zahradě Kuchyňka. Obsah: nákup výukových pomůcek pro letní tábory. Podpořeno grantem MČ Praha 8.

subdodavatelská realizace exkurzí v rámci zakázek “Zajištění exkurzí do komunitních zahrad a rodinných farem v Praze a okolí pro žáky škol hl. m. Prahy v roce 2017 /2018”, jejímž žadatelem byla PRO-BIO Liga . Financováno zakázkou hl.m.P.

Den Země 2018 – Obsah: produkce a realizace vzdělávací části Dne Země MČ Praha 12 se zaměřením na téma plasty a mikroplasty. Financováno MČ Praha 12.

Sociálně-ekologický komunitní prostor Kuchyňka – Obsah: terénní úpravy pozemku, výsadba ovocných stromů, vytvoření včelnice, realizace EVP. Podpořeno grantem hl.m.P.

EVP – Natura, Cultura, Agricultura 2017/2018– Obsah: ekologické výukové programny pro žáky mateřských, základních a středních škol na území Hlavního města Prahy.Podpořeno grantem hl.m.P.

EVVO pro žáky i veřejnost v Klíčovských sadech – Obsah: EVP pro školy a exkurze pro veřejnost, realizace Ovocné slavnosti 2017, dobudování zázemí, finalizace terénních výukových programů a interaktivního průvodce sadem. Podpořeno grantem MHMP.

Dětský zahradní klub Kuchyňka – Obsah: Vybudování zázemí, propagačních nástrojů, pedagogických a provozních dokumentů Zahradní školky Kuchyňka, realizace letních příměstských táborů a akcí pro rodiče a veřejnost, otevření třídennního pilotního provozu školky. Podpořeno grantem hl.m.P.

Rozvíjíme KPZky! – Obsah: Obsahem projektu je podpora rozvoje systému komunitou podporovaného zemědělství v ČR, facilitace propojování hlavních aktérů KPZ (členů KPZ, koordinátorů, zemědělců) a propagace konceptu komunitou podporovaného zemědělství i mezi širokou veřejností. Podpořeno grantem MZE.

Learning towards Access to Land (LeALand) – Obsah: vzdělávání pracovníků a dobrovolníků organizace v oblasti přístupu k půdě (známé jako Access to Land) formou neformálního vzdělávání v partnerských zahraničních organizacích. Projekt realizuje mezinárodní konsorcium 5 organizací z Německa, Francie, Řecka, Skotska a České republiky. Projekt podpořen v rámci programu Erasmus+.

Den Země 2017 – Obsah: produkce a realizace vzdělávací části Dne Země MČ Praha 12 se zaměřením na téma šetrný turismus. Financováno MČ Praha 12.