COACH: Ohlédnutí za setkáním v Bruselu | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

COACH: Ohlédnutí za setkáním v Bruselu

Ve dnech 1. a 2. června se v Bruselu sešlo téměř 100 účastníků na závěrečné akci mezinárodního projektu COACH, jehož součástí jsme více než dva roky i my.

První den zahájil kulatý stůl, kde partneři představili doporučení Evropské komisi ve čtyřech oblastech: evropský zákon o udržitelných potravinových systémech, náklady a přínosy pro malé farmy zapojené do krátkých potravinových řetězců, veřejné zakázky na zdravé a udržitelné potraviny pocházející od farem zemědělců a bezplatné školní stravování pro všechny děti ze zdrojů od lokálních zemědělců. Zástupci Evropské komise se podělili o svůj pohled na předložená doporučení.

Dále partneři projektu formou krátkých upoutávek otevřeli další témata, kterými se projekt zabýval. Od feministických přístupů k potravinám, dostupnosti v rámci francouzské sítě potravinových iniciativ AMAP, sociálního zabezpečení potravin až po potravinovou politiku, participativní systémy záruky kvality, mentoring, alternativní síť producentů a zpracovatelů obilovin až po platformu pro komunikaci, učení a inovace – CLIP. Pak se zapojili účastníci do hlubší diskuse u World Café stolů.

Večer se účastníci krátce setkali s delegací zástupců Masajů, kteří sdíleli svůj příběh humanitární krize v Tanzanii po té, co je jejich vláda vystěhovala s ve jménu ochrany přírody, rozvoje turismu a lovu trofejí. Jedna z žen vyjádřila svou bolest písní, která se dotkla srdcí všech přítomných.

První den byl zakončen promítáním krátkých filmů COACH a místním občerstvením, včetně úžasného řemeslného piva vyrobeného z původních druhů obilovin od Fonteinen, tradičního belgického piva lambik, který spolupracuje s Granennetwerk Pajottenland.

Druhý den byl zaměřen na vytváření mostů mezi projektem COACH a sítí Nyéléni Europe and Central Asia Food Sovereignty Network.

Více o projektu COACH a jeho výstupech ZDE.

Článek vytvořila: Šárka Krčílková, AMPI