BIO region v České republice? Jsme na začátku cesty, která i v zahraničí trvá deset a více let | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

BIO region v České republice? Jsme na začátku cesty, která i v zahraničí trvá deset a více let

Projekt  Živý region je v podstatě předstupněm BIO regionů, jaké dnes již existují zejména v Rakousku, Německu, Francii a v dalších zemích. Jedná se o území, kde významná část místních aktérů spolupracuje na udržitelném využívání místních zdrojů. Díky tomu dochází k posílení a rozvoji jednak kvality, tak i množství místní produkce a spotřeby ekologických potravin. Tento koncept byl v uplynulých dvou letech testován na území Tišnovska a Podbrněnska v partnerské spolupráci Hnutí Duha, AMPI, Impact HUB, Masarykova Univerzita v Brně a Ekotoxa. Jak tento projekt hodnotí Michal Bajgart, lokální koordinátor projektu z Hnutí DUHA? 

„Závěr bych řekl, že je velkým finále. Projekt oslovuje čím dál více aktérů a dává smysl producentům, zpracovatelům i samosprávám, zejména v Jihomoravském kraji, ale také napříč Českou republikou. V aktivitách budeme dále pokračovat, ať už půjde o mapování produkce na celém území Jihomoravského kraje a spolupráci s Místními akčními skupinami (MAS) v Jihomoravském kraji. Velkou výzvou je zapojení veřejného stravování a vytvoření distribučního řetězce.“, říká Michal Bajgart z Hnutí Duha. Více si můžete přečíst v článku na Ekolist.cz.

Článek vznikl vznikl jako součást aktivit Živého regionu, který je podpořen v rámci projektu: „Zavedení konceptu BIO regionu jako podpůrné sítě pro biodiverzitu v české krajině: Pilotní aplikace výzkumu“ a financován z Fondů EHP a Norska 2014-2021 program CZ-ENVIRONMENT.