Co přinesl festival Mrkev v zimě vol. 2? | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Co přinesl festival Mrkev v zimě vol. 2?

V polovině února jsme organizovali již druhý ročník festival spolupráce mezi zemědělci a spotřebiteli Mrkev v zimě. V následujících odkazech si budete moci osvěžit, připomenout nebo se i dozvědět, co letos rezonovalo v Kampus Hybernská. Celým dnem se prolínaly základní témata jako je komunitou podporované zemědělství a další potravinové iniciativy, městské zemědělství, hledání společných cest a spolupráce. Mimo jiné se účastníci dozvěděli, jak se na místní komunity dívají výzkumníci z akademické sféry, kteří se zabývají souvislostmi mezi jídlem, zemědělstvím, člověkem a krajinou. Zajímavý byl také otevřený debatní stůl s místními ekologickými, do KPZ zapojenými, zemědělci.

 

Komunity očima průzkumníků – Barbora Duží a Zdeňka Smutná >>>
Barbora Duží (Ústav geoniky AV ČR) nám představila výzkumný program “Potraviny pro budoucnost”. Zdeňka Smutná (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně) účastníky seznámila s výzkumem mapujícím alternativní potravinové sítě v Moravskoslezském kraji, tedy zemědělce, kteří preferuji alternativní a přímé způsoby odbytu své potravinové produkce.

 

Živý region – Eliška Vozníková a Katarína Šlepkovská >>>
Eliška Vozníková (Hnutí Duha) a Katarína Šlepkovská (Impact HUB), které nám představily výsledky výzkumu o místních zemědělcích a komunitách na Tišnovsku v projektu Živý region, neboli, jak vznikají bio regiony v České Republice.

 

Vendula Donátová – zakladatelka projektu Kultivárium, zahradnice v Metrofarm a na Farmě Jednorožec >>>
Vendula Donátová je zakladatelka projektu zeleninové školky Kultivárium, zahradnice na Farmě Jednorožec, kterou si pod křídla vzalo AMPI a v Metrofarm, kde hospodaří na pronajatých pozemcích pražského magistrátu. Inspirativní povídání nejen o pestrém pěstování, komunitách, KPZ a fit farmingu s inspirativní mladou zástupkyní městského farmaření.

 

Lucie Gallagher z Prokopské farmy >>>
Lucie Gallagher představuje Prokopskou farmu, kde společně hospodaří s manželem Brettem v duchu permakulturních a bezorebných systémů. K hospodaření využívají pozemky pronajaté od pražského magistrátu i vlastní pozemek, a to k produkci zeleniny nebo vajíček, které se ke pražským  jedlíkům z okolí Prokopského údolí dostávají cestou komunitou podporovaného zemědělství (KPZ). V části Jinonic postupně realizují agrolesnický projekt obsahující nejen pestré ovocné stromy na ploše 3 ha.

 

Tereza Hažmuková – zakladatelka Benešovské KPZ >>>
Tereza Hažmuková sdílí svůj příběh a zkušenosti začínající  koordinátorky Benešovské KPZ. Co vše se skrývá za obrovskou energií a zápalem budovat komunitu běnešovských a blízko – benešovských lidí spolupracujících s drobnými zemědělci v okolí.

 

Ondřej Rynda – Komunitní zahrada Kuchyňka, Na Polské a Farma Jednorožec >>>
Ondřej Rynda je zkušený zahradník, který představuje 3 ukázky městských a příměstských projektů, které různě propojuje téma komunitních zahrad, komunitou podporované zemědělství (KPZ) a hospodaření na pronajatých pozemcích od soukromých vlastníků. Jak vypadá pěstování zeleniny a komunitní chovy třeba po 10 letech existence. A co se bude dít na Farmě Jednorožec, kde se aktivně zapojí do zemědělského fungování na 50 hektarech i studenti Farmářské školy.

 

Petr Lesák – Spolkový obchod Obživa >>>
Petr Lesák má za sebou zkušenosti na pracovní pozici provozního ve Spolkovém obchodu Obživa, které sdílí společně se svým náhledem na komunitní dění v tomto krátkém vystoupení.

 

Lucie Sovová – Příklady komunitního života i hospodaření v Nizozemí >>>
Lucie Sovová je výzkumnice nyní působící v Nizozemí na Wageningen University, která se například zajímá o alternativy k dominantnímu ekonomickému systému, zejména ve vztahu k potravinám a zemědělství. Jako zajímavé příklady městského komunitního života a hospodaření vypráví skutečný příběh mladého města Almere se čtvrtí Oosterwold z Nizozemí.

 

Diskuze o městském zemědělství, zahrádkaření a soběstačnosti >>
Jak se daří městským zemědělcům? Jak se jim spolupracuje s místními aktéry a veřejnou správou a samosprávou? Zemědělství nepatří jen do venkovského prostoru, ale rozvíjí se i ve městě. Počínaje zahrádkářskými koloniemi, přes komunitní zahrady, ale i skutečné produkční farmy, které živí stovky jedlíků. Získat od nich můžete nejen zeleninu či ovoce, ale třeba si adoptovat slepici a mít čerstvá vajíčka. I s podporou Hlavního města Prahy vzniklo v posledních letech několik komunitních farem a iniciativ, které propagují “jedlé město”.

 

Diskuze se zemědělci zapojenými do KPZ >>>
Co to znamená uplatňovat v praxi principy vzájemné důvěry a podpory? Jakým výzvám zemědělci čelí a jaké příležitosti jim KPZ přináší? Zájem menších farem o přímou spolupráci s odběrateli roste. V systému komunitou podporovaného zemědělství KPZ jsou jich u nás zapojeny zhruba tři desítky. Své pestré zkušenosti sdílejí začínající i zkušení KPZ zemědělci: Jana Rosenbaumová z Farmy Lukava, Tereza Chroňáková a Jakub Pešek z Hospodářství Svobodné Hory, Jana Frundl z Farmy Henrieta a Alena Lehmanová z Ekozahrady Raková.

 

Odkaz na všechna videa najdete >>> ZDE

Vybrané fotografie si prohlédněte >>> ZDE

Napsala: Jana Kožnarová

————————-

Festival Mrkev v zimě vol. 2 uspořádala Asociace AMPI ve spolupráci s PRO-BIO Ligou a s Ústavem Genoniky AV ČR, v.v.i. Akce je součástí projektů „LSPA pro Prahu“ a „Ekoporadenství a vzdělávání – Ekoporadnypraha.cz“, které podpořilo Hlavní město Praha. Dále akci podpořila Akademie věd ČR v rámci „Strategie AV 21“ a Evropská unie v projektu H2020 „COACH – Collaborative Agri-food Chains: Driving Innovation in Territorial Food Systems and Improving Outcomes for Producers and Consumers“. Za obsah sdělení odpovídají výlučně organizátoři akce. Sdělení nereprezentují názory donorů a donoři neodpovídají za použití informací, jež jsou obsahem výstupů.