Dozrává nám ADVOCADO | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Dozrává nám ADVOCADO

Advocado, možná si říkáte, to musí být překlep. 🥑  Ale ne, je to správně. ADVOCADO neboli Advocacy Learning platform je totiž nová vzdělávací platforma, kterou tvoříme společně s dalšími evropskými organizacemi. ADVOCADO je dynamický digitální prostor pro sdílení zajímavých zdrojů z projektu SALSIFI, jehož cílem je vyvinout a realizovat mezinárodní vzdělávací program posilující schopnost sítí komunitou podporovaného zemědělství i občanského sektoru zapojit se do procesu spolupráce při tvorbě veřejných politik.

🥑 ADVOCADO dozrává a vy už teď můžete začít ochutnávat materiály ze čtyř vzdělávacích modulů zaměřených na advokacii a budování kapacit na úrovni EU, východní Evropy, na národní a místní úrovni. Během léta budou přibývat i zpracované příklady dobré praxe z různých zemí a názorná advokační příručka.

ADVOCADO 👉 TUDY

Kdo projekt tvoří? Réseau AMAP Ile-de-France – Asociace AMPI – ASAT – Asociația pentru Susținerea Agriculturii Țărănești – DeafalAgricoltura Organica e Rigenerativa – Le réseau des GASAPNetzwerk Solidarische Landwirtschaft Solawi – Tudatos Vásárlók Egyesülete (TVE) – Zambra MálagaURGENCI

Článek vznikl jako součást Erasmus+ SALSIFI (Supporting Advanced Learning for Stakeholders Involved in Sustainable Food systems Initiatives, Project ID: 2020-1-FR01-KA204-080270).