Ekofarma Šelongovi: Tvoříme svět postavený na důvěře | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Ekofarma Šelongovi: Tvoříme svět postavený na důvěře

Pavel a Gábina Šelongovi na své farmě v Pustějově na Novojičínsku na 18 hektarech pěstují zeleninu, brambory, obilí, ale vysazují i ovocné aleje a chovají zvířata. Model uzavřeného cyklu v hospodářství. Jejich rodiče hospodařili konvenčně, ale Pavel s Gábinou se rozhodli dělat to jinak, bez umělých hnojiv a chemie. Se systémem  komunitou podporovaného zemědělství (ve zkratce KPZ) se seznámili v roce 2010, před tím zkoušeli své výpěstky prodávat na trzích, ale bylo to časově náročné. V roce 2012 začali sami fungovat v KPZ, které se pro jejich zeleninu  stalo jediným odbytovým kanálem.

Komunitou podporované zemědělství propojuje většinou malé, rodinné, ekologicky nebo šetrně hospodařící zemědělce se skupinou odběratelů tzv. podílníků. Iniciativy mohou mít různou formu, ale vždy stojí na stejných principech: přímé partnerství mezi zemědělcem a podílníkem bez dalších prostředníků, lokálnost, dlouhodobá vzájemná důvěra a podpora. Jak ale tyto modely fungují v praxi?

Seznamte se s příběhem Ekofarmy Šelongovi v článku pro časopis Selská revue, který vydává pro své členy Asociace soukromého zemědělství. Článek ke stažení zde.

Foto: Nikol Klapková pro knihu Bio je naše cesta, Nakladatelství KAZDA).
Text: Šárka Krčílková (asociace AMPI)

Článek vznikl s finanční podporou Evropské unie v rámci Erasmus+ projektu “Food&More – Consumer education for food citizens” a podporou Hl. m. Praha v projektu “KPZ pro Prahu”.  Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor článku. Sdělení nereprezentují názory donorů a donoři neodpovídají za použití informací, jež jsou obsahem výstupů.