Když místo “JÁ” začneme jednat jako “MY”: Připojte se do KPZkoALICE | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Když místo “JÁ” začneme jednat jako “MY”: Připojte se do KPZkoALICE

„Jedním ze základních pilířů komunitou podporovaného zemědělství je solidarita: solidarita mezi spotřebiteli a zemědělci (producenty) a solidarita mezi všemi členy KPZ navzájem. V současné situaci musíme více než kdy jindy jednat v souladu s našimi hodnotami a být si navzájem v maximální možné míře oporou.“ Toto jsou slova Judith Hitchman, prezidentky URGENCI – mezinárodní sítě komunitou podporovaného zemědělství. Celý překlad aktuálního vyjádření URGENCI k současné situaci koronavirové epidemie najdete zde

My v Asociaci místních potravinových iniciativ s těmito slovy plně souzníme. Zastřešujeme v České republice rozvoj místních potravinových systémů založených na vzájemné důvěře, podpoře a šetrném zemědělském hospodaření. Stejně jako Malcolm X věříme, že “když místo “JÁ” začneme jednat jako “MY”,  dokonce i nemoc můžeme proměnit ve zdraví” (When “I” is replaced with “We”, even the illness become wellness”), a to nejen ve zdraví každého z nás, ale v uzdravení celého systému. 

Místní potravinové systémy jsou jednou z cest k uzdravení. Přestože i my v AMPI jsme doma, neskládáme ruce do klína, hledáme způsob, jak podpořit právě teď intenzivní spolupráci mezi spotřebiteli, zemědělci a potravinovými iniciativami. Tahle sezóna nebude jednoduchá, ale věříme, že nás může posílit, obohatit. Pojďme se propojit do KPZkoALICE, kde můžeme společně hledat řešení, sdílet zkušenosti, využít kolektivní moudrosti. Budeme to potřebovat všichni. 

V první fázi zakládáme facebookovou skupinu KPZkoALICE – spolupráce mezi zemědělci a spotřebiteli. V nastávajícím období to bude náš hlavní komunikační kanál s lidmi, kteří se chtějí aktivně zapojit do dění a jsou součástí iniciativ komunitou podporovaného zemědělství a dalších organizací fungujících na podobných principech jako spolkové a družstevní obchody apod. Zároveň plánujeme i online setkávání, chceme monitorovat současnou situaci u nás a společně s vámi pomoci rozjezdu potravinových iniciativ v téhle sezóně. 

Pro sezónu 2020 je cílem KPZkoALICE:

  • vzájemně se podpořit a pomoci při rozjezdu potravinových iniciativ v této sezóně, která bude výjimečná pro zemědělce i spotřebitele
  • vytvořit facebookovou skupinu, do které se mohou zapojit lidé z potravinových iniciativ, sdílet tu své zkušenosti (zemědělci i spotřebitelé) a nastartovat tak intenzivnější spolupráci mezi jednotlivými iniciativami i zemědělci v ČR
  • diskutovat návrh Statutu KPZkoALICE a vytvořit pravidla pro vznik budoucí formální KPZkoALICE – národní sítě KPZ a dalších potravinových iniciativ

Co můžete udělat vy? 

Vyzýváme všechny zemědělce, koordinátory, podílníky a nadšence, kteří chtějí rozvíjet komunitou podporované zemědělství, připojte se k nám do facebookové skupiny “KPZkoALICE – spolupráce mezi zemědělci a spotřebiteli”. Vstupte do komunity zde: https://www.facebook.com/groups/2868724583206511

Jsme s vámi. Buďme si vzájemně oporou.

KPZko tým z AMPI

Honza Valeška, Šárka Krčílková, Jana Kožnarová a Alča Wranová

https://www.asociaceampi.cz

https://kpzinfo.cz

Příspěvek vytvořila: Šárka Krčílková (AMPI)