Komunitou podporované zemědělství dělá ze spotřebitelů a zemědělců parťáky. Zapojte se i na jižní Moravě | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Komunitou podporované zemědělství dělá ze spotřebitelů a zemědělců parťáky. Zapojte se i na jižní Moravě

Už jste někdy slyšeli o KPZ? První věc, kterou si lidé pod touto zkratkou obvykle vybaví, je krabička poslední záchrany obsahující vše potřebné pro případ nouze. V posledních patnácti letech se ovšem i u nás začíná zkratka KPZ objevovat v souvislosti s myšlenkou komunitou podporovaného zemědělství. To vytváří přímý vztah mezi lidmi, kteří si rádi pochutnají na zdravém jídle, a těmi, kdo takové jídlo umí vypěstovat či vytvořit a zároveň se s láskou starají o naši krajinu. KPZ po celém světě funguje na principech dlouhodobého partnerství, lokálnosti, vzájemnosti, sdílení rizika i přínosů šetrného hospodaření.

Je potěšující, že se KPZ rozvíjí i na jižní Moravě, kde vzniká Živý region s cílem podpořit ekologické zemědělství, produkci a spotřebu lokálního jídla a zdravou krajinu. Naše organizace zastřešuje téma lokálních potravinových systémů u nás a v posledních dvou letech přispívala právě v Živém regionu vzděláváním i osvětou. Napsali proto i řadu článků pro Regionální portály a jeden z nich pojednává o tom, že Komunitou podporované zemědělství dělá ze spotřebitelů a zemědělců parťáky. Zapojte se i na jižní Moravě.

Článek i video vznikl jako součást aktivit Živého regionu, který je podpořen v rámci projektu: „Zavedení konceptu BIO regionu jako podpůrné sítě pro biodiverzitu v české krajině: Pilotní aplikace výzkumu“ a financován z Fondů EHP a Norska 2014-2021 program CZ-ENVIRONMENT.