Mezinárodní e-learning kurz pro potravinové komunity odstartoval! | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Mezinárodní e-learning kurz pro potravinové komunity odstartoval!

Mezinárodní hnutí komunitou podporovaného zemědělství prožilo historický okamžik, protože 10. ledna začal první online e-learningový kurz pro hybatele potravinových komunit. Ve skupině 25 účastníků z celého světa má své zástupce i Česká republika.

Kurz je nabízen s využitím nové online vzdělávací platformy URGENCI HUB, kterou vyvinulo konsorcium 4 organizací – kromě URGENCI také TVE (Maďarsko), AMPI (Čeká republika) a FER (Polsko).

A jaká jsou hlavní témata šestitýdenního kurzu?

>>> Vědomá cesta občana za potravinami
>>> Principy potravinových komunit
>>> Pochopení potravinového sytému a proč na našich rozhodnutích záleží
>>> Komunikační dovednosti členů potravinových komunit (Nenásilná komunikace)
>>> Posílení postavení členů komunit a řešení konfliktů v potravinových komunitách
>>> Význam síťování na národní i mezinárodní úrovni
>>> Mentoring a sdílení zkušení mezi zemědělci i komunitami

Témata kurzu odrážejí klíčové problémy, se kterými se občané setkávají, když se začínají zapojovat do potravinových iniciativ. To bylo vlastně podstatou projektu Food&More, který byl zahájen v roce 2019 a umožnil desítkám členům KPZ, zemědělcům, koordinátorům sítí a mentorům lépe porozumět tomu, jak budovat odolné potravinové komunity.

Studenti mají přístup k online vzdělávací platformě, kde budou každý týden motivování k tomu, aby si sami prošli obsah. Dále se budou setkávat s ostatními studenty na třech živých online setkáních.

I my v AMPI jsme online kurzem nadšení, protože vnímáme, že je to velký krok k otevření dalších možností vzdělávání v naší národní síti KPZkoALICE. Teď testujeme mezinárodní kurz, ale do budoucna bude součástí URGENCI HUBu i prostor pro česky mluvící obecenstvo. Pro nás to znamená, že budeme moci podobné kurzy lokalizovat i pro české prostředí a lidi, pro které je angličtina překážkou.

“Kurz je testem první generace online kurzů, které budou nabízeny v roce 2022 a v budoucnu. Bude se jednat o širokou škálu vzdělávacích programů, které se budou zabývat problematikou organizování mezinárodních potravinových hnutí a budováním kapacit jejich aktérů,” vysvětluje Nathalie Markiefka, koordinátorka vzdělávání v URGENCI, která kurz navrhla společně se Samuelem Holderem, pedagogickým designérem URGENCI.

Registrace do budoucích online kurzů bude otevřena na webových stránkách URGENCI. Online školicí materiály budou sdíleny průběžně, jak budou kurzy probíhat. Pozvánky budeme šířit i prostřednictvím KPZkoALICE. Chcete-li vědět, co se kde v KPZ světě šustne, zaregistrujte se k odběru elektronického zpravodaje Co klíčí v KPZkoALICI.

Pracovní sešit Food and More je již k dispozici zde.

Text: Šárka Krčílková

Kurz je vytvořen s finanční podporou Evropské unie v rámci Erasmus+ projektu “Food&More – Consumer education for food citizens”