Na návštěvě rumunské KPZ farmy | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Na návštěvě rumunské KPZ farmy

Víte, jaká zkratka se používá v Rumunsku pro komunitou podporované zemědělství, KPZ? Je to ASAT, což je zároveň organizace, která zároveň rozvíjí v Rumunsku solidární potravinové systémy a propojuje zemědělce a skupiny odběratelů. Zatím jich tu není mnoho a můžeme říct, že Česká republika se svou stovkou iniciativ je KPZ ráj. Právě takovou jednu KPZ rodinnou farmu navštívili naši kolegové v březnu v rámci setkání mezinárodního projektu #SALSIFI.

Ve vesnici Otelec hospodaří István se svou ženou Marií a synem Bernardem na 42 hektarech půdy. To je na místní poměry spíše výjimka, častější jsou totiž výměry v jednotkách hektarů. Proto si István si 50% půdy pronajímá od dalších rodin. Od roku 2013 je farma zapojena v ASAT a živí 45 rodin zeleninou po cca 40 týdenní sezónu, která končí až na začátku března. ASAT koordinuje tři výdejní místa v Temešváru, kam si chodí odběratelé vyzvedávat své zeleninové podíly. Farma to nemá jednoduché, protože se nachází v záplavovém území a právě podílníci jsou významná podpora.

V projektu SALSIFI společně s dalšími partnery sdruženými v síti URGENCI připravujeme e-learningové kurzy advokacie pro solidární potravinové systémy, kterých se budete moci účastnit i vy. Více: https://urgenci.net/advocacy-courses-coming-up