Otevřeme novým genomickým technikám cestu na své talíře? | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Otevřeme novým genomickým technikám cestu na své talíře?

Evropská komise navrhuje povolit nové techniky genetické manipulace rostlin. Jaký v tom má vliv a ekonomický zájem korporací? Řada odborníků i organizací to považuje za ohrožení spotřebitelů, zemědělců i životního prostředí a proto vystupují proti návrhu. Přečtěte si článek k tématu od našeho kolegy Tomáše Uhnáka, který vyšla v A2LARM. Více TUDY.

Foto: Unsplash