Jak pěstovat jídlo pro komunitu | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Jak pěstovat jídlo pro komunitu

Hospodaříte, nebo chcete hospodařit v souladu s ekologickými principy? Je pro vás důležitá zdravá a živá půda, péče o zvířata, krajinu a kontakt s odběrateli? Pak právě pro vás může být vhodnou cestou komunitou podporované zemědělství. Díky němu můžete najít stálé odběratele, získat větší stabilitu, finanční jistotu, ale i nová přátelství.

Takto začíná článek, který jsme publikovali v Selské revue 1/2021, abychom zemědělcům sdruženým v Asociaci soukromého zemědělství (ASZ) představili systém komunitou podporovaného zemědělství. ASZ informuje své členy prostřednictvím Selská revue 7x ročně na cca 120 stranách o své činnosti, o chystané legislativně, akcích, projektech a zajímavostech ze světa zemědělců.

Článek “Jak pěstovat jídlo pro komunitu” si můžete stáhnout zde. Je úvodem do tématu KPZ, následovat bude seriál dalších článků, které půjdou do většího detailu a na praktických příkladech ukáží, jak KPZ funguje v reálném životě.

Článek vznikl s finanční podporou Evropské unie v rámci Erasmus+ projektu “Food&More – Consumer education for food citizens” a podporou Hl. m. Praha v projektu “KPZ pro Prahu”.  Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor článku. Sdělení nereprezentují názory donorů a donoři neodpovídají za použití informací, jež jsou obsahem výstupů.