Ohlednutí za rokem 2021 v KPZkoALICI | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Ohlednutí za rokem 2021 v KPZkoALICI

Starý rok si podal ruku s novým. Udělaly jsme si před svátky v našem holčičím KPZko týmu čas, abychom se společně podívaly, co všechno se v uplynulém roce událo. Když jsme si to nakreslily na časovou osu, uvědomily jsme si, jaký to byl fičák! A jak důležité je, zastavit se. Zvědomit si všechny úspěchy i nezdary. Uklidit si, ať už na stole nebo v hlavě. Prožít vděčnost. Přijmout a pustit. Slavit. Než vykročíme na další cestu… Chceme se podělit o úrodu, kterou KPZkoALICE v roce 2021 přinesla.

Co se událo v KPZkoALICI v roce 2021

Webináře >>>  

Podařilo se zrealizovat 9 online setkání, kterých se účastnilo více než 300 lidí. Vznikly z nich záznamy, které zatím vidělo přes 800 diváků. Navíc jsme spolupořádali další 4 mezinárodní webináře s našimi parťáky v URGENCI. Ze zpětných vazeb vyplývá, že setkání pomáhají rozhýbat komunikaci a spolupráci mezi jednotlivci i komunitami. Jsou místem, kde lidé nachází novou motivaci, inspiraci, podporu i energii.

Záznamy a zápisy najdeš v Knihovně nebo na AMPI youtube.

Semináře naživo >>>  

Potkat se osobně. Nejlépe spolu pobýt aspoň dva dny. Právě takhle se nejlépe proplétají sítě dobrých vztahů a spolupráce. V květnu jsme se dvěma desítkami účastníků sdíleli zkušenosti Jak tvořit životaschopné komunity. V červnu jsme se potkali na semináři Dragon dreaming a Symposiu Živé zemědělství. Podívej se na záznamy přednášek ze Symposia. Klaus Strüber tu například mluvil O novém spotřebitelství v Německu a sdílel zkušenosti Jak začít KPZ z pohledu zemědělce.

V říjnu jsme na Toulcově Dvoře společně Ladili KPZkoALICI, což rozdmýchalo diskusi a první akční kroky k ustanovení KPZkoALICE jako členské sítě v roce 2022.

Listopad byl ve znamení mezinárodního setkání Central East European Meeting for Food Communities. O tom, co se v Polsku odehrálo, si můžeš přečíst ZDE nebo si prohlédnout fotografie.

Provázení pro KPZ nováčky >>>

Začali jsme experimentovat s mentoringem a otevřeli první podpůrnou skupinu pro KPZ nováčky s 12 účastníky. Nabídli jsme jim příležitost potkávat se online, propojit se, ptát se a sdílet. Zásobovali jsme je informacemi i pozvánkami. My sami jsme hledali, jak mentoring do budoucna v KPZkoALICI smysluplně rozvíjet. Nejvíc nás těší, že aktivita přinesla své ovoce v navázání reálné spolupráce mezi konkrétními komunitami a zemědělci.

Setkání na farmách a v komunitách >>>  

Každý rok navštívíme několik komunit nebo farem zapojených do KPZ hnutí, abychom poznali jejich realitu a posílili vztahy. Podívej se na fotografie ze setkání v uplynulém roce: Hospodářství pod Strážným Vrchem – Ekologický statek Karel Tachecí – Farma Částkov – Zahrada Vesna – Svobodný statek na soutoku – Farma Henrieta.

Propagace a osvěta >>>  

Šířili jsme myšlenku KPZ, kde se dá. Vznikla například čtyřdílná série článků pro Selskou Revue o KPZ v praxi. Desítky článků, přednášek a rozhovorů má na svědomí Tomáš Uhnák. Má náš obdiv, jak tohle všechno dokáže stihnout. Jeden Tomášův článek za všechny Společně měníme potravinový režim. K osvětě ovšem přispěli i lidé v komunitách. Článek Víc než jídlo z KPZ Mezi domy nebo článek Komunitou podporované zemědělství 2.0.

V projektu Food&More jsme vytvořili dvě krátká videa. První z nich ukazuje Jak vědomí spotřebitelé mění svět potravin. Druhé motivuje členy KPZ aktivnímu zapojení do komunity. Podíleli jsme se na přípravě vzdělávacích materiálů jako je e-learningový program Food Citizenship, který budeme testovat v lednu 2022, nebo Toolkit for Food Citizens. Pracujeme na jeho lokalizaci do českého prostředí.

A je toho mnohem, mnohem víc. Na našem youtube kanálu se ohromně rozrostla zásoba audiovizuálních materiálů, které jsou plně k dispozici. V mapování příběhů z komunit a farem budeme určitě pokračovat.

Vystrčit nos ze své vlastní bubliny >>>  

S projektem KPZkoALICE jsme se dostali do programu re-generátor (Nadace Partnerství) a fundraisingového akcelerátoru FRIN. Našli jsme si mentorky: Lenku Stárkovou (Sue Ryder) – fundraising a Evu Vejvodovou (Evolucio) – sebeřízení organizací. S Markétou Vinkelhoferovou jsme začali konzultovat formální podobu a právní aspekty budoucí KPZkoALICE. Podařilo se nám propojit a spolupracovat s řadou dalších skvělých lidí z jiných než KPZ bublin. Byla to hodně náročná škola se spoustou nadšení i kotrmelců, které nám pomáhají měnit nastavení mysli a být si jistější. K nezaplacení.

KPZkoALICE má své dárce >>>  

Po kapkách se podařilo pro KPZkoALICI získat prvních 100 tisíc korun z neveřejných zdrojů. Od individuálních dárců, ale i komunit. V tom byl rok 2021 zlomový! Parťáky KPZkoALICE se stali Svobodný statek na soutoku a Výdejna chutí, kteří se rozhodli darovat procento ze svého obratu. Iniciativa Pospolí vybrala na rozvoj KPZkoALICE od svých členů téměř 9 tis. Kč.

Podpoř rozkvět KPZkoALICE i TY!

Cítíme velkou vděčnost, protože jsou to prostředky, které nám dávají trochu svobody a naději, že se podaří rozvíjet KPZkoALICI i v roce 2022, přestože garantované zdroje máme zatím jen do poloviny roku.

Děkujeme parťákům KPZkoALICE

Nic z toho by se nepodařilo, kdybychom v tom byli sami. Protkali jsme se s mnoha lidmi s otevřeným srdcem, kteří nám pomohli správně položenými otázkami ve správný čas. Věnovali KPZkoALICI svou pozornost a energii. Sdíleli své zkušenosti. Věnovali se rozvoji svých komunit, pěstování jídla i péči o krajinu.  

D ě k u j e m e.

Jsme vděční za všechny a za vše, co nám uplynulý rok přinesl.

Do nového si přejeme, ať se nám společně podaří vytvořit pevnější síť vztahů, které nás všechny podrží. KPZkoALICI jako inspirativní a podpůrný prostor pro všechny zemědělce a tvůrce potravinových komunit.

Přejeme láskyplný rok 2022.

Srdce KPZkoALICE – Šárka, Alča a Jana