Projekt Živý region na Podbrněnsku podporuje udržitelnost a ekologické zemědělství | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Projekt Živý region na Podbrněnsku podporuje udržitelnost a ekologické zemědělství

Je možné oživit krajinu a zároveň zkrátit cestu potravin na náš stůl? Odpovědi na tyto otázky hledalo několik organizací, včetně naší AMPI, v rámci pilotního projektu nazvaného Živý region. Pro jeho realizaci si zvolili Podbrněnsko, které se tak stalo symbolem progresivního přístupu k obnově venkovského života, rozvoji ekologického zemědělství, udržitelnosti a lepšího komunitního zapojení. Cílem je efektivně využít lokální zdroje, propojit místní aktéry i obyvatele a zároveň zlepšovat prostředí, ve kterém žijeme.

Živý region je místem, kde občané, zemědělci, vlastníci půdy, podnikatelé, ochránci přírody, sdružení a orgány veřejné správy společně tvoří zdravou a pestrou krajinu. Cílem je postupný přechod k ekologickému zemědělství, důraz na lokální potraviny, zkrácení cesty jídla z pole ke spotřebitelům, a tím i zlepšení kvality života místních lidí. Eliška Vozníková, vedoucí programu Krajina Hnutí DUHA, zdůrazňuje: „Živý region je prvním krokem k vytvoření takzvaného BIO regionu. Lidé zde pečují o svoji krajinu i o své mezilidské a obchodní vztahy. Inspirací nám mohou být BIO regiony, které již existují několik desetiletí v jihozápadní Evropě, v Německu a Rakousku. Jejich fungování se chceme přiblížit i my v České republice.“

Pro občany Podbrněnska znamená zapojení do Živého regionu jedinečnou příležitost podílet se na utváření větší rozmanitosti v krajině, snazší přístup k místním potravinám, rozvoj vztahů se sousedy a zapojení do nových příležitostí pro život na venkově. V rámci projektu proběhlo několik setkání propojující jednotlivé aktéry Klára Pavková, koordinátorka kulatých stolů Ekotoxa, zdůrazňuje: „Ekotoxa se věnuje tématu zemědělství a rozvoje regionů už dlouho. Živý region je pro nás místem, kde občané, zemědělci, vlastníci půdy, podnikatelé, ochránci přírody, sdružení a orgány veřejné správy společně tvoří zdravou a pestrou krajinu.“

Projekt Živý region na Podbrněnsku otevírá nové možnosti pro místní zemědělce a podporuje jejich úsilí o udržitelnost a ekologické zemědělství. Zpřístupňuje tipy a poradenství zaměřené na přechod k ekologickému zemědělství i dalším formám udržitelného hospodaření. Spolupráce na ochraně krajiny a hledání nových cest pro odbyt místní produkce jsou klíčovými aspekty tohoto projektu. Zájemci se mohli zapojit do kurzu ekologického zemědělství, který se konal ve spolupráci s Farmářskou školou. Konalo se i inspirativní setkání se zemědělci, zemědělkyněmi i dalšími lidmi, kteří svou činností vrací do krajiny život, a to přímo na farmě Dobro-družný statek v Běhařovicích na Znojemsku. Marek Pohořal, farmář na Dobro-družném statku, sdílí: „Stali jsme se demonstrační farmou, kam se mohou lidé se zájmem o ekologické zemědělství přijet podívat a načerpat inspiraci pro své vlastní sny. Budujeme hospodářství, které oživuje český venkov. Nabízíme nejenom čerstvou zeleninu, ale také zážitkové ubytování přímo na naší farmě.“

Živý region je společným projektem, do něhož se zapojilo Hnutí DUHA, Asociace Místních Potravinových Iniciativ AMPI.cz, Impact Hub Česká republika a Impact Hub Norsko, Masarykova univerzita a Ekotoxa.

Článek připravila Klára Hrdá pro Regionální portály – dostupný ZDE.

Článek vznikl jako součást aktivit Živého regionu, který je podpořen v rámci projektu: „Zavedení konceptu BIO regionu jako podpůrné sítě pro biodiverzitu v české krajině: Pilotní aplikace výzkumu“ a financován z Fondů EHP a Norska 2014-2021 program CZ-ENVIRONMENT.