Sociální podnik Jasan spojuje péči o krajinu s péčí o lidi | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Sociální podnik Jasan spojuje péči o krajinu s péčí o lidi

Sociální podnik Jasan sídlící ve Velkých Hostěrádkách je zhmotněním poslání svých zakladatelů Jiřího a Renaty. Je pro ně klíčové pečovat nejen o půdu a okolní krajina, ale i o lidi. Pěstují a zpracovávají zeleninu, vyrábějí domácích produkty, aktivně pracují na obnově okolní krajiny a intenzivně se věnují také vzdělávací či osvětové činnosti. Ve svém podniku vytvářejí prostředí, kde mohou najít své místo a uplatnění i lidé s různými omezeními a znevýhodněními. V uplynulých letech se zapojili do projektu Živý region. Nejen o tom, co jim tento projekt přinesl, jsem si povídala s Jiřím Hřivnou.

Čemu se v rámci Sociálního podniku Jasan věnujete?

Máme tři okruhy činností, které nás živí. V první řadě je to vzdělávání. Zdejší ekofarma Probio je demonstrační farmou Ministerstva zemědělství, nabízíme vzdělávání ohledně postupů a produkce v ekologickém zemědělství. Proto k nám jezdí řada škol i jiných skupin. Například firma Sonnentor u nás dělá Bylinkobraní a další své vzdělávací akce pro pěstitele bylinek. Za rok nás takto navštíví okolo dvou tisíc lidí. My jim nabízíme zázemí a připravujeme občerstvení z naší vlastní produkce.

Druhým okruhem je pak prodej zeleniny v rámci komunitou podporovaného zemědělství. V současnosti máme v naší KPZ asi 60 podílníků.

No a třetí je nabídka našich domácích produktů jako je pesto, sirupy, džemy a další. Zpracujeme vše, čeho je přebytek, ale i to, co tady v okolních remízcích již roste, jako například šípek, bezinky, pampelišky atd. Coby sociální podnik momentálně zaměstnáváme tři zaměstnance znevýhodněné především věkem, ale i zdravotně. Pomáhají nám se zpracováním naší produkce, ale i v přípravě občerstvení.

Spolupracujeme ale také s Farmářskou školou, která vzdělává novou generaci ekologických zemědělců a my jsme jednou z ukázkových farem, kde studenti nabývají praktické zkušenosti. Aktuálně tu máme tři stážisty, kteří nám pomáhají v rámci zemědělské produkce.

Co vám přineslo zapojení do Živého regionu?

Myslím si, že tento projekt splňuje svůj účel. Přinesl nám řadu nových kontaktů a můžu říct, že i nové přátele. Tato iniciativa spojila lidi a nám umožnila navázat nové dlouhodobé spolupráce. Naše farma poskytla zázemí i pro kurz ekologického zemědělství, který byl loni otevřený zájemcům z Živého regionu a i my sami jsme se díky němu hodně naučili.

Jaké novinky chystáte?

Co se týká vizí rozvoje naší činnosti, letos se nám povedlo zřídit lesní klub Jasánek a pomalu začínáme nabírat první zájemce. Školka bude uvedena do provozu od letošního září. V souvislosti s tím jsme pořídili i několik zvířat, aby děti měly možnost kontaktu s celou škálou hospodářské produkce, nejen s rostlinami, ale i se zvířaty.

Navázali jsme úzkou spolupráci s Waldorfskou školou z Brna a výhledově se staneme jejich školním statkem. Pro začátek pořídíme velký stan, aby u nás děti měly zázemí, ale do budoucna počítáme s úpravou jedné z budov kravínů, kde plánujeme vybudovat ubytování, přednáškový sál a další prostory pro takové školní skupiny. Rádi bychom přestavbou vytvořili reprezentativní a odpovídající prostory ekocentra zastřešujícího naše vzdělávací aktivity. V budoucnu v něm chceme uplatnit produkci Sociálního podniku Jasan a vzdělávat lidi skrze zdravé stravování. Zaměřit se chceme na propagaci komunitou podporovaného zemědělství, odpovědné produkce potravin, pěstování za využití minimálního množství techniky, snižování spotřeby energie, hospodaření s vodou atd.

Jak a kde si od vás lidé mohou nakoupit?

Produkty nabízíme na našem e-shopu a nově také v síti obchodů Place store. Což jsou designové obchody zaměřující se výběr toho nejlepšího z lokální produkce, a to jak řemeslné výrobky, ale i potraviny od menších producentů. Naše produkty tak kupující najdou v obchodech v Brně, Olomouci, ve Zlíně, Českých Budějovicích a v Táboře. Vítáme ovšem  spolupráci s dalšími regionálními obchody a kýmkoli, kdo má zájem odebírat biopotraviny vypěstované na jižní Moravě.

Jaké akce pořádáte?

Chtěl bych veřejnost pozvat na slavnostní otevření poznávací stezky okolo naší farmy, které se koná již 18. května 2024. Stezka měří asi 6 kilometrů, je na ní 8 informačních tabulí, které se věnují různé environmentální problematice, biodiverzitě, principům ekologického zemědělství i zde v okolí žijícím živočichům. V 14. září 2024 tu budeme pořádat druhý ročník Pohankových slavností. V rámci programu se představí místní producenti potravin a vinaři. Sociální podnik Jasan bude připravovat větší občerstvení z lokální produkce, nabídneme několik přednášek a chybět nebude ani tradiční cimbálová muzika.

Jakým aktuálním výzvám čelíte a co vám naopak dělá radost?

Jako zemědělci čelíme výzvám počasí a velkým výkyvům teplot a srážek, které jsou v posledních letech opravdu extrémní. Na ně se snažíme zaměřit a adaptovat. Nejnáročnější je pro nás asi dlouhodobé letní sucho.

Radost mi dělá, že se nám postupně daří realizovat naše vize, že jsme schopni v počtu deseti lidí spolupracovat na jedné společné věci a táhnout za jeden provaz, a to je super. To je nakonec to, proč to děláme.

Rozhovor připravila Klára Hrdá pro Lovime.bio TUDY.

Více o Živém regionu Podbrněnsko

Webové stránky a Facebook Sociálního podniku Jasan

Videozáznam vystoupení Jiřího Hřivny na festivalu Mrkev v zimě vol. 3

………………

Článek vznikl jako součást aktivit Živého regionu, který je podpořen v rámci projektu: „Zavedení konceptu BIO regionu jako podpůrné sítě pro biodiverzitu v české krajině: Pilotní aplikace výzkumu“ a financován z Fondů EHP a Norska 2014-2021 program CZ-ENVIRONMENT.