Studenti Farmářské školy řeší reálné projekty, které oživují krajinu | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Studenti Farmářské školy řeší reálné projekty, které oživují krajinu

Jaké to je studovat na Farmářské škole? Studenti jsou ponoření především v praxi a to nejen tak, že každý z nich stážuje na vybrané farmě. Společné řeší i praktické ročníkové projekty. V minulém roce například v rámci ročníkového projektu naplánovali a zrealizovali agrolesnický projekt na osmi hektarech orné půdy v obci Dobré v podhůří Orlických hor.
Studenti identifikovali tři okruhy kritérií a cílů, které má projekt splňovat:
  • Produkční – zvýšení diverzity pěstovaných plodin.
  • Ekologické – snížení větrné a vodní eroze, zvýšení biologické rozmanitosti, vytvoření mikroklimatu a regulace bilance vody v krajině, zlepšení prostupnosti zemědělské krajiny, vytvoření biotopu pro zvěř.
  • Sociální – zvýšení sociální koheze a testování nových zemědělských metod.

Majitel pozemku: Jiří Netík; správce projektu: Tomáš Uhnák