Světlem proti temnotě 17. dubna 20:20 | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Světlem proti temnotě 17. dubna 20:20

Připojujeme se ke světovému dni rolnického odporu, který každoročně vyhlašuje rolnické hnutí Via Campesina a zveřejňujeme v plné podobě prohlášení pastevců sdružených v kolektivu Čoban, s nímž v AMPI zcela souzníme, pojďme se postavit světlem proti temnoťě, zústaňme doma, ale nebuďme zticha! #stayhomebutnotsilent. S úctou podporujeme ekologicky hospodařící, drobné zemědělce!

Světlem proti temnotě

prohlášení kolektivu Čobani k manifestaci na podporu Mezinárodního dne rolnického odporu

Pastevci a pastevkyně, ovčáci a kozáci, střihačky a střihači, bukoličtí básníci, tkadleny, tkalci,  gastronauté a jiné spřízněné duše, přidejte se k naší manifestaci a pojďte společně s námi zahnat temné síly zpět do jejich slují. V těchto časech přestávají být slova jako solidarita a mobilizace odtažitou frazeologií a stávají se živými procesy, na nichž závisí současnost i budoucnost nás všech.

Přidejte se k nám a v pátek 17. dubna 2020 ve 20 hodin a 20 minut

 zapalte ohně, jste-li na pastvině,

svíce, pokud dlíte v salaši,

odpalte dýmku míru,

připijte na zdraví svých stád,

do kouře recitujte básně,

sledujte záři plamene…

V tomto čase máme na dosah pouze svá stáda a nejbližší rodinu. Jelikož nemůžeme příliš změnit svou geografickou izolovanost, chceme se tímto aktem pokusit změnit alespoň  izolovanost společenskou. I proto jsme se připojili k výzvě rolnické organizace La Via Campesina, která vyhlásila 17. duben Mezinárodním dnem rolnického odporu (International Day of Peasants´ Struggle). Manifestace Světlem proti temnotě je primárně motivována snahou o propojení těch, kteří se v naší zemi živí pastevectvím. V pátek 17. dubna ve 20 hodin a 20 minut chceme na svých pastvinách zapálit ohně, abychom se při vykonávání tohoto aktu propojili alespoň symbolicky. Jeví se nám to jako jedna z mála možností, jak se skutečně spojit. Oheň, pradávný symbol podstaty světa, se znovu stane kolektivně sdíleným symbolem.

Digitální exploze

Někdo by mohl namítat, že jsme propojeni celosvětovou digitální sítí, internetem a telefony. Ale jak prohlásila jedna pastevkyně, možnost internetového spojení zakrývá oči a ústa a vytváří iluzi, že jsme stále se světem a sami sebou spojeni. Virtuální spojení nemůže nikdy nahradit zkušenost společného prožitku ve skutečném světě. Digitální exploze, jež současnou krizi provází, se může záhy stát dalším destabilizačním prvkem. Počítačový virus, který by napadl internet jako celek, by mohl mít daleko vážnější důsledky než virus biologický. Ostatně na příkladu nedávných útoků na nemocnice jsme se už teď mohli přesvědčit, že znefunkčnění digitálních systémů není žádnou dystopickou fantazií, ale reálným ohrožením již dnes.

Udržitelné zemědělství

Chceme ale oslovit i další z vás. Připojte se i v případě, že jste se s pastevectvím prozatím nesetkali. Neboť smyslem manifestace je připomenout i to, že produkce potravin – tedy i chov ovcí, koz a jiného zvířectva – je jednou z klíčových oblastí lidské činnosti. Zemědělci, pastevci a rybáři jsou obzvláště dnes vystaveni značnému tlaku, neboť si nemohou dovolit dočasně zavřít svá pracoviště a zůstat doma. Produkce potravin, ať již se jedná o pěstování ovoce a zeleniny nebo chov hospodářských zvířat, musí pokračovat. Zároveň doufáme, že současná situace je příležitostí k tomu, aby se rozvíjely nové formy samozásobitelství a aby si více lidí uvědomilo, že potravinová soběstačnost a modely distribuce, jako je např. komunitou podporované zemědělství (KPZ), musí tvořit základní pilíře společnosti. Koncept ekologického zemědělství, biozemědělství, permakultury, respekt a úcta ke zvířatům a další alternativní přístupy k hospodaření musí být součástí budoucnosti.

Klima

Současná situace způsobená pandemií není jediným globálním rizikem, jemuž musíme čelit. Už dnes se vlády různých zemí – včetně té naší – snaží v souvislosti s probíhající pandemií upozadit agendu vztahující se k změně klimatu; ta bude v následujících letech generovat vážné problémy, na některých místech světa možná i mnohem závažnější, než je současná pandemie. Jelikož mezi největší znečišťovatele životního prostředí patří i komplex průmyslového zemědělství, je jednou z možných cest, jak zmírnit dopady klimatických změn, postupný přechod na udržitelné a k přírodě šetrnější hospodaření s půdou a vodou. Tato manifestace není určena pouze těm, kdo již dnes hospodaří s respektem k přírodě a krajině, kterou obývají; patří i těm, kdo tyto lidi podporují, nebo těm, kdo se na cestu k udržitelné budoucnosti teprve chtějí vydat.

Transformace a nová spojenectví

V neposlední řadě chceme poukázat na problém, který se již dnes jako temný stín vznáší nad našimi nomádskými domovy. Destabilizace celého světa, jíž jsme dnes svědky, dává prostor nejen k pozitivní hodnotové transformaci, ale i k procesům, které by již v brzké budoucnosti mohly vést k nástupu a posílení nových diktatur. Ostatně již teď můžeme sledovat zneužití současné situace maďarským populistou Orbánem či pokračující kontroverzní zásahy do fungování soudů a dalších institucí v Polsku. A i v naší zemi se při vědomí nemožnosti občanského odporu snaží různé subjekty využít situace, aby oslabily mechanismy, na nichž stojí občanská společnost. Není jistě přehnané předpokládat, že podobné trendy mohou sílit. Pokud se nespojíme, můžeme brzy osamoceně čelit nikoliv pandemii koronaviru, ale dalšímu vzestupu xenofobních, nacionálních a autoritářských tendencí. Na pandemii se již není možné připravit, ale můžeme začít budovat sítě a spojenectví, která nás připraví na to, co přijde záhy po odeznění nouzového stavu. Věříme, že i v současné situaci lze vytvářet mnohé, co bude mít v blízké budoucnosti příznivý dopad na životy nás všech.

Na závěr chceme poděkovat nejen rolníkům, pastevcům a rybářům, ale i všem svobodným duchům, kteří bojují za lepší svět i na jiných frontách, než je produkce a distribuce potravin.

Můžeme být doma, přesto nemusíme zůstat potichu!

Kolektiv Čobani, www.coban.cz

17. duben 1996: Během protestu ve státě Pará v Amazonii zaútočila brazilská policie na členy rolnického hnutí Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (Hnutí bezzemků), kteří blokovali dálnici. Při zásahu bylo usmrceno 19 rolníků a několik stovek dalších bylo zraněno. K připomínce této události vyhlašuje La Via Campesina každý rok Mezinárodní den rolnického odporu.

La Via Campesina (LVC). Hnutí La Via Campesina bylo založeno roku 1993 v Belgii. Tvoří jej platformy a organizace z celého světa. V současné době sdružuje více než 200 miliónů rolníků, pastevců a rybářů, kteří se svým přístupem k hospodaření vymezují vůči průmyslovému zemědělství. LVC patří k nejvlivnějším soudobým emancipačním hnutím se silnou environmentální a feministickou agendou.