Tamar Grow Local: inspirujte se v Anglii | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Tamar Grow Local: inspirujte se v Anglii

Milovníci anglického venkova zbystřete. Pokud už dlouho sníte o cestě do Anglie, tak k vám přichází motivace jménem Tamar Grow Local. Tato nezisková organizace v nejjižnějším cípu Anglie může být inspirací svým cirkulárním pojetím komunitou podporovaného zemědělství. Pojďme se tedy podívat, jak to „zacyklit“ po anglicku.

Organizace Tamar Grow Local (TGL) vznikla v roce 2007 v údolí řeky Tamar na pomezí Cornwallu a Devonu, a to ve venkovské oblasti s velmi nízkou hustotou obyvatelstva a omezenou veřejnou dopravou. Organizace si proto dala za cíl propojit lidi a zprostředkovat jim znalosti a možnosti k tomu přispívat na rozvoji regionu, avšak nejen toho ekonomického. TGL funguje na více úrovních díky pestré škále projektů, které na sebe navzájem navazují a cílí jak na zemědělce, tak i na širokou veřejnost.

Jedním z hlavních „not-for-profit“ projektů je GoodFoodLoop, podporující lokální agroekologické producenty v celém kraji. Celý projekt pracuje na principu online farmářského trhu, kde mohou různí výrobci ve Spojeném království prodávat své produkty širšímu okruhu spotřebitelů a výrobcům snažícím se diverzifikovat svou nabídku. Tím TGL pomáhá producentům s udržením stálých zákazníků a zároveň se zprostředkováním nových. Jde zde především o vzájemnou spolupráci mezi všemi stranami. Výrobci zde mají kontrolu nad svým prodejem a zároveň se jejich jménem projekt stará o distribuci produktů a zajišťuje, aby každý měsíc obdrželi rychlou a spravedlivou platbu. Pro výrobce je zde mnoho výhod i díky faktu, že za distribuci svých produktů nemusí platit. Zároveň se drasticky snižuje počet dopravních prostředků na silnicích, jelikož se využije pouze jedna nebo dvě dodávky. Ve výsledku se ušetří nejenom čas při rozvozu a náklady na dopravu, ale také emise. Projekt rovněž vytváří možnost k propojení všech výrobců ke vzájemnému sdílení zkušeností. Good Food Loop je zároveň součástí sítě Open Food Network. Podívejte se na krátké video o fungování GFL.

Dalším vlajkovým projektem TGL je FarmStart, usilující o vytvoření příležitosti pro nové účastníky na místním trhu s potravinami. Jak to tedy v praxi vypadá? Na začátku musí zájemce předložit podnikatelský a hospodářský plánu. Projekt žadatelům v této fázi však do jisté míry pomůže, přičemž jeho cílem je především zmírnit šok ze vstupu na trh a umožnit budoucím nájemcům zdárně překonat první rok. Po schválení podkladů a plánů je žadatelům poskytnut 1 akr (0,4 ha) půdy k pronajmutí. TGL půdu pronajímá od soukromých vlastníků či zemědělských podniků a v současnosti je rozdělena na sedm parcel. Každý pozemek má nádrž na vodu a společný přístup ke stodole, strojům, elektřině a parkování. Někteří z nájemců s vlastním vybavením dokonce vykonávají práci pro jiné.  No a mimo pozemku a vybavení, projekt zprostředkuje pro nájemce také odběratele pomocí GoodFoodLoop. Tím se tak uzavírá jeden z pomyslných kruhů.

Na obou těchto projektech jde vidět, že organizace pracuje na zachování a rozvoji zemědělské komunity pro celkový rozvoj tím, že zvyšuje dostupnost a spotřebu místních potravin a produktů. Jako správná „cirkulární“ organizace však nezapomíná ani na ty bez nichž by celý proces nemohl fungovat, na své zaměstnance. Není totiž jednoduché udržovat propojení všech aktérů a prvků místního potravinového systému pohromadě. Na zaměstnance je tak občas vyvíjen velký tlak. V Tamar Grow Local si ale jasně uvědomují, že zdravá půda a rozkvět regionu jdou ruku v ruce se zdravým a rozkvětem lidí.

Více informací o jednotlivých projektech či možnosti dobrovolnictví najdete na stránkách organizace nebo na níže uvedených odkazech:

Tamar Grow Local – Farm Start – Case study TGL ke stažení ZDE – Krátký video dokument GoodFoodLoopGFL jako součást Open Food Network

Tamar Grow Local je jeden z příkladů dobré praxe v knihovně Living Library. Ta vzniká v rámci evropského projektu COACH a je součástí zdrojů vzdělávací platformy CLIP.

Autorka článku: Štěpánka Rikanová