Tisková zpráva: Jaké bude vaše jídlo v roce 2023? | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Tisková zpráva: Jaké bude vaše jídlo v roce 2023?

Nechte se inspirovat novými cestami k potravinám na festivalu Mrkev v zimě vol. 2.

Víte, že cesta potravin na váš stůl nemusí nutně vést přes anonymní pulty supermarketů? I v České republice totiž existuje řada alternativ. Jednou z nich je i komunitou podporovaného zemědělství (neboli KPZ), které u nás funguje už čtrnáct let. Pokud se o něm chcete dozvědět více, pak si nenechte ujít druhý ročník festivalu Mrkev v zimě vol. 2, jež se uskuteční dne 17. února v Kampus Hybernská – HYB4 na Praze 1, a to od 10.00 do 22.00. Přijďte se inspirovat, sdílet zkušenosti, ptát se a hledat cesty vzájemné spolupráce mezi zemědělci, spotřebiteli, potravinovými iniciativami a organizacemi, které se zabývají souvislostmi mezi jídlem, zemědělstvím, člověkem a krajinou. Na akci je potřeba se registrovat předem.

Je v dnešní době vůbec možné budovat nové cesty jídla na náš stůl? Dá se najít taková, která bude udržitelná, ekologická a zároveň i šetrná k přírodě? Kde hledat propojení mezi spotřebitelem, zemědělcem a životním prostředím? Jak jedlíkům zpřístupnit zdravé a lokální potraviny? To jsou jen některá z témat, jimiž se zabývá druhý ročník festivalu Mrkev v zimě vol. 2. “První ročník festivalu navštívilo v roce 2020 více než 100 účastníků. Co nás těší nejvíc, že akce měla skutečný dopad a pomohla nastartovat nové spolupráce mezi aktéry komunitou podporovaného zemědělství. Byl
to například impuls pro vznik strašnické restaurace 
Leaf , která vaří ze surovin od místních ekologických zemědělců. Věříme, že i tentokrát se podaří vytvořit podobně nabitou atmosféru sdílení a vzájemné inspirace,” říká Šárka Krčílková, jedna z koordinátorek KPZkoALICE
a spoluorganizátorek akce
.

Koordinátorky KPZkoALICE a organizátorky festivalu Mrkev v zimě (zleva): Jana Kožnarová, Šárka Krčílková, Alena Wranová

Festival plný inspirace 

V rámci festivalového programu se můžete těšit na zajímavé příklady z praxe, sdílení zkušeností, know-how i osobních příběhů. Celým dnem se budou prolínat základní témata jako je komunitou podporované zemědělství a další potravinové komunity, městské zemědělství, hledání společných cest a spolupráce.

Mimo jiné se dozvíte, jak se na místní komunity dívají vědci, ujít si nenechte část věnovanou městskému zemědělství nebo otevřený debatní stůl s místními ekologickými a do KPZ zapojenými zemědělci. Bohatý program uzavře promítání krátkého dokumentu o stážování na farmách, které předávají své zkušenosti nové generaci ekologických zemědělců.

V rámci doprovodného programu se dozvíte, jak se stát farmářem

V průběhu celého festivalu budou mít účastníci možnost se vzájemně lépe poznat, navázat nové kontakty a možná i nové spolupráce. Zájemci se mohou zapojit taktéž do mini workshopů, nebo se blíže seznámit s řadou dalších témat, jako například s fungováním Farmářské školy, domácí produkce semínek nebo permakulturou. Chybět nebudou organizace Permakultura CS,  Semínkovna, z. s., Vzdělávací Centrum Konipas, Farmářská škola a Kokoza.

Akci doprovodí také výstava fotografií nazvaná Láska ke krajině prochází žaludkem, která dokumentuje vznik jedné z pražských iniciativ komunitou podporovaného zemědělství. Pro zájemce pak bude k dispozici také čítárna s nabídkou tematických titulů ze světa živého zemědělství a komunit.

Akci doprovodí také výstava fotografií  nazvaná Láska ke krajině prochází žaludkem,která dokumentuje vznik jedné z pražských iniciativ komunitou podporovaného zemědělství. Pro zájemce pak bude k dispozici také čítárna s nabídkou tematických titulů ze světa živého zemědělství a komunit.

Kompletní program ZDE.

S kým se na festivalu potkáte

KPZkoALICE – prostor pro rozkvět potravinových komunit – Farmářská škola – Vzdělávací Centrum Konipas – Rodinná farma Lukava – Organická farma Mezi Řádky – Farma Henrieta – Rodinné hospodářství Svobodné Hory – Rodinná farma Částkov – Metrofarm – Zeleninová školka Kultivárium – Prokopská farma – Komunitní zahrada KuchyňkaFarma JednorožecSpolkový obchod Obživa – Tišnovská spižírna – Hojnost – KPZ Olga – Benešovská KPZ – Permakultura CS – SemínkovnaKokozaÚstav geoniky PřF UJEP Hnutí DuhaImpact HUB a další.

KPZ je víc než jídlo

Na festival naváže kampaň “KPZ je víc než jídlo”, kterou připravuje KPZkoALICE při příležitosti mezinárodního dne KPZ, který letos připadne na 22. února. Připojuje se tak k jednotlivcům, komunitám, farmám i organizacím po celém světě, sdruženým v mezinárodní síti URGENCI, jenž prosazuje zdravější zemědělství a potravinové systémy založené na principech agroekologie. Zájemci mohou sledovat celý týden kampaň na facebooku KPZky. Dozvědí se mimo jiné také to, jak se mohou do KPZ sami zapojit.

Bližší informace o festivalu Mrkev v zimě 2 najdete:

Festival Mrkev v zimě 2 pořádá Asociace AMPI ve spolupráci s PRO-BIO Ligou a s Ústavem Geoniky AV ČR, v.v.i. Akce je součástí projektů “LSPA pro Prahu” a “Ekoporadenství a vzdělávání – Ekoporadnypraha.cz”, které podpořilo Hlavní město Praha. Dále akci podpořila Akademie věd ČR v rámci “Strategie AV 21”.

Asociace AMPI vznikla v roce 2014, aby podporovala blízký vztah lidí ke krajině, ve které žijí a která je živí. AMPI vzdělává všechny generace o environmentálních a sociálních aspektech výroby a spotřeby potravin. Zastřešuje rozvoj místních potravinových iniciativ v ČR. Koordinuje národní síť komunitou podporovaného zemědělství – KPZkoALICE, která propojuje zemědělce a spotřebitele ke vzájemné spolupráci a podpoře. Více na kpzinfo.cz.

Tisková zpráva ke stažení ZDE a doprovodné fotografie ZDE.