Tisková zpráva: Setkejte se s vizionáři ekologického hospodaření na Dobro-družném statku | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Tisková zpráva: Setkejte se s vizionáři ekologického hospodaření na Dobro-družném statku

Setkejte se s lidmi, kteří se věnují ekologickému hospodaření v Jihomoravském kraji a rozvíjí zde místní potravinové komunity. Seznamte se s konceptem Živého regionu. Objevte komunitou podporované zemědělství (KPZ), které propojuje lokální farmy přímo s odběrateli bez dalších prostředníků. Inspirujte se příklady dobré praxe a navažte nové kontakty s vizionáři ekologického hospodaření.

Akce je otevřená pro obyvatele regionu, zemědělce, vlastníky půdy, starosty, spolky a všechny, kdo se zajímají o krajinu, udržitelnost a kvalitní potraviny. Díky finanční podpoře Fondů EHP a Norska je účast na setkání bezplatná, ale je nutná předchozí registrace na webu Asociace AMPI.

Na co se účastníci akce mohou těšit?

Akce Oživit krajinu nabídne širší pohled na ekologické zemědělství a jeho přínosy. Představí možnosti přímého odbytu pro místní zemědělce a další producenty. „V rámci této akce chceme ukázat, jak může v praxi fungovat komunitou podporované zemědělství. Proto jsme pozvali několik farem z regionu, aby sdílely své zkušenosti. K vidění bude i praktická ukázka hospodaření a pěstování zeleniny, a to přímo na farmě Dobro-družný statek. Ostatně Marek Pohořal z tohoto statku si pro účastníky připravil i originální občerstvení, kromě jiného bude v kamenné peci péct pizzu připravenou z vlastních surovin,“ zve na akci Oživit krajinu jedna z organizátorek Šárka Krčílková z Asociace místních potravinových iniciativ (AMPI).

Mezi hlavními řečníky pak nebude chybět právě Marek Pohořal z Dobro-družného statku a Jiří Hřivna ze Sociálního podniku Jasan, kteří pěstují ekologicky zeleninu i ovoce a rozvíjí vlastní KPZ (Komunitou podporované zemědělství). Sociální podnik Jasan své výpěstky navíc zpracovává do dalších potravin, jako jsou pomazánky nebo čatní a spolupracuje s firmou Sonnentor. Představí se také Jan Trávníček z Czech Organics poskytující komplexní poradenství v oblasti ekologického zemědělství. Michal Bajgart z Hnutí DUHA přiblíží koncept BIO regionu.

Dalšími hosty budou Alena Wranová a Šárka Krčílková z Asociace místních potravinových iniciativ (AMPI), která zastřešuje tuzemskou síť komunitou podporovaného zemědělství – KPZkoALICI. „KPZ se rozvíjí v České republice od roku 2009 a nyní zahrnuje  asi 100 odběratelských skupin, které spolupracují se třemi desítkami farem. KPZ ovšem  není jen o jídle, ale i o tom, jak se učit spolupracovat, komunikovat, vzájemně podporovat  a být spoluzodpovědný za to, co se děje ve světě. Lidé se tak stávají nejen spotřebiteli, ale i aktivními spolutvůrci a vědomými občany,“ říká Šárka Krčílková z AMPI.

Akce představí inovativní koncept BIO regionu

BIO regiony představují oblasti, kde spolupracují zemědělci, občané i další aktéři spolu s orgány veřejné správy s cílem vytvořit tu zdravé místo pro život. Podstatu spolupráce představuje šetrné hospodaření s místními zdroji, propojení místních dodavatelů s odběrateli a využívání lokálních bio potravin nejen v domácnostech,  ale i ve školním či veřejném stravování. Pokud se totiž povede zvýšit poptávku po bio potravinách, vzroste také motivace dalších zemědělců k přechodu na ekologické zemědělství. To má ve finále pozitivní dopad jak na zdraví místních obyvatel, tak i na zdejší přírodu a krajinu.

Právě takový BIO region by mohl v budoucnu vzniknout na území Jihomoravského kraje. Jeho rozvoj a realizaci finančně podporují Norské fondy. „Aktuálně pracujeme na prvních krůčcích k vytvoření BIO regionu. Pojmenovali jsme jej Živý region Podbrněnsko. Jde nám o vzájemnou podporu a propojení lidí skrze ekologické zemědělství. Chceme totiž, aby zde lidé pečovali o svoji krajinu i o své mezilidské a obchodní vztahy. Pokud se to povede, bude to mít reálný dopad na kvalitu života občanů i stav přírody v této lokalitě,“ říká Michal Bajgart, koordinátor projektu v Hnutí DUHA.

Program akce

9:30 – 10:00 – Registrace

10:00 – 10:15 – Uvedení projektu Živý region – koncept Bio regionu

10:15 – 10:45 – Komunitou podporované zemědělství jako způsob místního odbytu

10:45 – 11:15 – Rozhovor o významu ekologického zemědělství pro místní odbyt

11:15 – 11:45 – Přestávka na občerstvení

11:45 – 13:00 – Panelová diskuse: Cesty místního odbytu pro ekologické hospodáře

13:00 – 15:00 – Oběd a networking

15:00 – 16:30 – Praktická ukázka ekologického hospodaření na Dobro-družném statku

16:30 – 17:00 – Ukončení akce

Organizátoři akce

AMPI, o.p.s. – Asociace místních potravinových iniciativ

Asociace AMPI vznikla v roce 2014, aby podporovala blízký vztah lidí ke krajině, ve které žijí a která je živí. Vzdělává všechny generace o environmentálních a sociálních aspektech výroby a spotřeby potravin, zastřešuje rozvoj místních potravinových iniciativ v ČR a rozvíjí Farmářskou školu. Více na https://www.asociaceampi.cz.

Asociace AMPI nabízí zemědělcům v Jihomoravském kraji vzdělávání v rámci Kurzu ekologického zemědělství i poradenství a konzultace v oblasti péče o půdu, které zajišťuje Czech Organics. Zájemci tak mají možnost účastnit se seminářů a navštívit podniky se zajímavou praxí a příběhem. Na podzim AMPI nabídne také vzdělávací program pro zájemce o komunitou podporované zemědělství.

Hnutí DUHA

Hnutí založené v roce 1991, které se snaží o ochranu životního prostředí a udržitelnost. Aktivně podporuje ekologické zemědělství a zájem o biodiverzitu v České republice. Více na https://hnutiduha.cz/

 Akci Oživit krajinu podpořili

Projekt podpořilo Norsko prostřednictvím Norských fondů.
Název projektu: Zavedení konceptu BIO regionu jako podpůrné sítě pro biodiverzitu v české krajině: Pilotní aplikace výzkumu.
Řešitelé projektu: Hnutí DUHA, Masarykova univerzita, Ekotoxa, Impact Hub, Impact Hub Agder (Norsko), Asociace místních potravinových iniciativ. Web projektu: https://zivy-region.cz/podbrnensko

 

Kontakt pro média:

Klára Hrdá, tisková mluvčí AMPI, e-mail: klara.hrda.ofi@gmail.com, tel: 773474606

Tisková zpráva v textovém souboru a doprovodné fotografie ke stažení ZDE.