V Hamburku jsme odstartovali projekt VIVID | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

V Hamburku jsme odstartovali projekt VIVID

Minulý týden jsme zahájili s partnery nový společný Erasmus+ projekt VIVID. Jeho smyslem je podpořit další rozvoj lokálních solidárních partnerství založených na agroekologii (LSPA) jako je například komunitou podporované zemědělství KPZky.

Sdíleli jsme své nápady, náhled i zkušenosti a vzájemně se poznávali v týmu, který spolu bude více než dva roky úzce spolupracovat. Jsme vděční, že můžeme být součástí, a těšíme se na na to, co přijde!

Krom toho jsme poznávali i Hamburk, kde se můžete potkat s úžasným podhoubím místních potravinových iniciativ. O některých z nich vám přineseme brzy reportáž.

A kdo patří mezi spolupracující organizace v projektu?

Projekt vede evropská síť URGENCI a dále jsou zapojené organizace: AMPI (Česká Republika) – Mouvement des AMAP – MIRAMAP (Francie)Netzwerk Solidarische Landwirtschaft – Solawi (Německo)Zambra Málaga (Španělsko)Deafal ONG (Itálie)Fundacja EkoRozwoju (Polsko)Le réseau des GASAP (Belgie)

Článek vznikl jako součást Erasmus+ projektu „ViVid – Learning, Coaching and Training Towards the 3 V’s of Citizen Food Networks: Viability, Visibility and LiVeability“