Výdejna chutí vyrůstá z kořenů komunitou podporovaného zemědělství | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Výdejna chutí vyrůstá z kořenů komunitou podporovaného zemědělství

Víte odkud vycházejí kořeny Výdejny chutí? 🍋🍊

Z konceptu komunitou podporovaného zemědělství – KPZ. Dva roky jsem byla součástí AMPI, kde jsem pečovala o téma Přístup k půdě pro začínající zemědělce a sama jsem spoluzakládala pražskou KPZ Pospolí (tehdy ještě KPZ Cooland). Pak jsem se pustila do nového projektu, Výdejny chutí. Prostřednictvím kvalitního ovoce propojujeme agroekologické pěstitele s uvědomělými spotřebiteli, a s nimi společně přispíváme ke zdravé krajině, zdravým vztahům i zdravé společnosti.

Kde jsme čerpali informace, jak to dělat?

Existuje evropská KPZ síť – Urgenci, skrze kterou jsem poznala i řecké družstvo KoinoBio – cooperating organic farms. No a velkou radost jsem měla, když vznikla naše česká propojovací síť KPZ – KPZkoALICE.

Díky KPZkoALICI se daří:

💚 budovat přímé vztahy mezi producenty a spotřebiteli

💚 vytvářet místní potravinové systémy založené na solidaritě, spravedlivých cenách, krátkých dodavatelských řetězcích a silných vztazích mezi producenty a spotřebiteli.

Bez znalostí a kontaktů, které jsem díky české i evropské síti získala, bych se nikdy nepropojila s lidmi, díky kterým může Výdejna chutí existovat. Aktivity a publikace, které vznikají díky těmto sítím, jsou cennou inspirací a motivací. Další nadšenci se tak mohou snadněji zapojit a podporovat ty, kteří pro nás pěstují jídlo a starají se o krajinu.

To je důvod, proč od začátku založení firmy posíláme z každého nákupu 1 % na rozvoj KPZkoALICE. Přispět můžete i vy!

Znáte KPZky? A pokud ano, jste také podílníkem v nějaké KPZ skupině?

Pokud ještě členy nejste a chtěli byste to zkusit, veškeré informace najdete na kpzinfo.cz. Spoustu cenných zdrojů můžete objevit také na URGENCI HUB

Chcete svůj jídelníček obohatit i o citrusy od ekologických zemědělců?  Zapojte se do našich solidárních dovozů z Řecka, rádi vás přivítáme mezi námi ve Výdejně chutí.

Žijte s chutí

Vraťka Janovská, zakladatelka Výdejny chutí