Začátek nové éry: První farmářská škola v České republice slavnostně otevřela své brány | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Začátek nové éry: První farmářská škola v České republice slavnostně otevřela své brány

Namísto do školních lavic k vidlím: 50 studentů zahájilo studium na jediné vyšší odborné škole ekologického zemědělství

Symbolicky dne 1. září 2023 proběhlo slavnostní otevření první Farmářské školy v České republice. Přichází se zcela novým inovativním přístupem ke vzdělávání založeném zejména na praktické výuce. Je jedinou vyšší odbornou školou u nás zaměřenou výhradně na ekologické a biodynamické zemědělství. Cílené vzdělávání v této oblasti tu doposud chybělo. Do jejího historicky prvního ročníku nastoupilo celkem 50 studentů. Slavnostní zahájení jejich tříletého studia proběhlo v prostorách Výzkumného ústavu rostlinné výroby V Praze za účasti Miroslava Skřivánka, náměstka ministra zemědělství, Mikuláše Madarase, ředitele Výzkumného ústavu rostlinné výroby, Jana Moudrého, emeritního profesora z Jihočeské univerzity, Milana Hluchého, zakladatele Biocont Laboratory, a Jana Valešky z Asociace místních potravinových iniciativ. Nechyběl ani ambasador Farmářské školy, zpěvák Tomáš Klus.

První Farmářská škola boří stereotypy o výuce na zemědělských školách

Farmářská škola přináší do České republiky originální vzdělávací koncept, který čerpá inspiraci zejména z německého modelu výuky v oblasti ekologického zemědělství. Díky aktivnímu zapojení do fungování některé z více než 40 českých i zahraničních vzdělávacích farem získají studenti už během tříletého studia vhled do jejího provozu a vyzkouší si celé spektrum zemědělských postupů. Tato inovativní metoda umožňuje budoucím absolventům získat skutečné profesní zkušenosti již během studia. Po úspěšném absolvování programu pak budou schopni založit i vést vlastní ekologickou farmu.

Do výuky se zapojí řada českých i zahraničních významných osobností, které se zasloužily o rozvoj ekologického zemědělství. Studenti se tak budou učit přímo od špiček v daném oboru.

„Ze zapálených nadšenců do ekologického způsobu hospodaření chceme postupně vychovat profesionály, kteří budou schopni v tomto odvětví najít uplatnění a spolupodílet se na jeho zachování i dalším rozvoji. Chceme podporovat mladé zemědělce, aby posléze zakládali své vlastní farmy a přispívali tak k obnově zdravého hospodaření, zdravé krajiny i života na venkově,“ říká Jiří Prachař, ředitel Farmářské školy.

Dlouhodobým podporovatelem myšlenky Farmářské školy a rozvoje ekologického zemědělství je i ambasador školy, zpěvák Tomáš Klus. „Farmářskou školu podporuji proto, že si uvědomuji potřebu rovnovážného a vědomého způsobu života. Nesmírně si vážím každého, kdo se rozhodne farmařit ohleduplně k zemi, která včil nepotřebuje nic tolik, jako ohleduplnost. Pakliže se chceme mít dobře, musíme se tak začít chovat – k půdě, k sobě i druhům; živočišným i rostlinným. A to, mám pocit, Farmářská škola dokonale reprezentuje,“ říká zpěvák Tomáš Klus, ambasador Farmářské školy.

Jak farmářská škola vznikla?

Myšlenka založení Farmářské školy v České republice v tomto pojetí vzešla z inspirace v zahraničí, zejména v Německu. Na vzniku Farmářské školy se podílela Asociace místních potravinových iniciativ (AMPI) ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby (VÚVR) v Praze. Díky této spolupráci získala Farmářská škola jak prostory pro výuku, tak i odborné pedagogy. „Jedním z našich cílů je vzdělávání a předávání aktuálních poznatků do praxe. Spolupráce s Farmářskou školou je pro obojí ideální. Rádi jsme pro její potřeby poskytli zázemí, studenty budou učit naši odborníci. Věříme, že i díky tomu bude zájem o tento typ školy i ekologické zemědělství stoupat,“ přibližuje Mikuláš Madaras, ředitel Výzkumného ústavu rostlinné výroby. 

Aktuální situace v České republice

Pokud jde o celkovou rozlohu půdy využívané pro ekologické zemědělství, přibližuje se Česká republika standardům západoevropských zemí. V současné době zaujímá tato forma zemědělství zhruba 15 % celkové výměry a tento trend má tendenci stoupat. Nicméně Agrární komora zároveň upozorňuje na dlouhodobý nedostatek farmářů a sezónních pracovníků v tomto odvětví. Dostupná výuka ekologického zemědělství probíhá zejména na vysokých školách, nicméně je založená zejména na teorii a neposkytuje dostatečnou praktickou přípravu studentů pro jejich budoucí uplatnění.

„Vnímáme, že zájem o vzdělání v oblasti ekologického a biodynamického zemědělství u nás postupně roste. Přihlášku ke studiu na Farmářské škole letos podalo celkem 60 zájemců. Výběrovým řízením jich nakonec prošlo 50. Z toho 34 žen a 16 mužů, převážně starších 26 let. Většina přijatých studentů už se zemědělstvím větší či menší zkušenosti má. Zároveň jim nechybí jak zápal „dělat věci jinak a lépe“, tak ani touha učit se a objevovat svou vlastní cestu v ekologickém farmaření,“ dodává Jiří Prachař. 

Farmářská škola představuje nový pohled na vzdělávání v zemědělství

Výuka na Farmářské škole vychází z konceptu dostupného například v Německu, Švýcarsku, Anglii či Francii. Tento typ vzdělávání u nás ale doposud chyběl. Zájemci tak museli za studiem dojíždět do zahraničí. Nyní i díky mezinárodní česko-německé spolupráci přichází tento koncept i do České republiky. Představuje zásadní změnu v přístupu k výuce v zemědělství, kdy je 80 % výuky věnováno právě praxi. Díky tomu mají studenti vetší prostor se s ekologickým hospodařením seznámit do hloubky a osvojit si řadu technik a postupů.

„Na mém předchozím studiu na vysoké škole mi vadilo, že bylo zaměřené zejména na teorii, proto jsem z něj po třech letech odešla zklamaná. Pak jsem náhodou narazila na nabídku Farmářské školy. Zaujala mě právě tím, že byla založená hodně na praxi a současně přinášela možnost naučit se pěstovat rostliny či chovat zvířata v souladu s přírodou. To mi totiž dává velký smysl. Je skvělé, že jsem si k praxi mohla vybrat farmu blízkou tomu, co bych v budoucnu chtěla sama dělat. Vítám i možnost zapojit se hned od začátku do jejího fungování,“ vysvětluje jedna z nastupujících studentek Leontina Křikavová. 

Více o Farmářské škole a jejích aktivitách se dozvíte

Web: https://farmarskaskola.cz
Facebook: https://www.facebook.com/farmarskaskola
Instagram: https://www.instagram.com/farmarskaskola/
LinkedIn: Farmářská škola
Youtube AMPI – playlist Farmářské školy

Napsala: Klára Hrdá, tisková mluvčí AMPI