Zaseli jsme semínko potravinová spolupráce na Jižní Moravě | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Zaseli jsme semínko potravinová spolupráce na Jižní Moravě

Před dvěma týdny jsme v Brně organizovali síťovací setkání aktérů potravinové spolupráce v Jihomoravském kraji. Přestože vzniklo velmi rychle, podařilo se nám propojit 23 zástupců Jihomoravského kraje, Brněnské metropolitní oblasti, Masarykovy Univerzity, řady Místních akčních skupin, obcí i nevládních organizací. Bylo vidět, že každému jednomu z nich záleží na tom, aby přibývaly ekologické farmy, měly odbyt a abychom podpořili ty existující. Každý jeden z nich pro to něco dělá a smyslem je, tyto snahy nadále propojovat, aby z jednotlivých rostlinek mohl vzniknout pestrý a životaschopný ekosystém. Už v květnu a červnu se například chystají další setkání a kulatý stůl k tématu krátkých distribučních řetězců v Tišnově.

………………

Setkání bylo součástí aktivit Živého regionu, který je podpořen v rámci projektu: „Zavedení konceptu BIO regionu jako podpůrné sítě pro biodiverzitu v české krajině: Pilotní aplikace výzkumu“ a financován z Fondů EHP a Norska 2014-2021 program CZ-ENVIRONMENT.