Agroecological Youth Education for Future | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Agroecological Youth Education for Future

Jedná se o jedinečnou iniciativu na evropské úrovni, která směřuje k environmentální udržitelnosti a podporuje občanské a sociální dovednosti, vzájemné porozumění a respekt, jakož i přijetí demokratických hodnot.

Cílovou skupinou jsou nejen studenti středních škol ve věku 13 až 18 let, ale taktéž pedagogové a lektoři působící v oblasti formálního i neformálního vzdělávání. Projekt se zaměřuje na tvorbu inovativního vzdělávacího programu o agroekologii pro mladé studenty, který bude podpořen netradičními výukovými materiály. Zájemci z řad široké studentské i učitelské obce se mohou těšit na zprostředkování agroekologických témat zážitkovou formou, která si zejména u mladé generace získává na stále větší oblibě. V jedinečné podobě se připravuje:

  •       Komiks, na jehož námětu budou v rámci projektu spolupracovat právě studenti středních škol
  •       Desková karetní hra s unikátním mechanismem

Oba materiály, jež budou po obsahové i formální stránce korespondovat s moderními vzdělávacími trendy, mohou navíc v praxi posloužit jako doplněk formálních vzdělávacích osnov (nejen) na střední škole. Věříme, že nabídka příležitosti zážitku „na vlastní kůži“ má velkou šanci přivést studenty k hlubšímu zamyšlení o agroekologických souvislostech a jejich důležitosti v řešení klimatických problémů současnosti.

Projekt AYE! je realizován v rámci programu Erasmus+ pod koordinací AMPI, s partnery Urgenci (Francie), Deafal (Itálie), Zelena Tranzcija (Srbsko), Bugday Association (Turecko) a AddArt (Řecko), v období od února 2021 do srpna 2023.


This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.