Kurz ekologického zemědělství | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Kurz ekologického zemědělství

Kurz ekologického zemědělství v rámci projektu Živý region (Podbrněnsko), kde formou praktických seminářů na fungujících ekofarmách provede zájemce o ekologické hospodaření základy ekozemědělského přístupu, ukáže moderní metody a přístupy v ekozemědělství přímo v praxi konkrétních farem v regionu. Teoretické semináře jsou doplněny také exkurzemi do podniků se zajímavou praxí či příběhem. Na seminářích vyučují čeští odborníci, kteří účastníkům předávají znalosti z ekologického a biodynamického zemědělství. Semináře budou probíhat na farmách v Jihomoravském kraji.

Chci se přihlásit

Kontakt: Šárka Krčílková / sarkak@asociaceampi.cz, 725 290 604

Program kurzu

Datum Místo  Téma (přednášející)
Trvání (hod)
5.5.23 Velké Hostěrádky Úvod do ekologického zemědělství: Exkurze na Ekofarmě PRO-BIO a zpracování půdy v EZ a osevní postupy(Adam Brezányi) 6
6.5.23 Velké Hostěrádky Život v půdě (Michal Vrána, Jiří Prachař, Roman Rozsypal) 8
7.5.23 Habánský dvůr Exkurze do ekologického vinařství Habánský dvůr 6
1.7.23 Velké Hostěrádky Pěstování a zpracování bylin v EZ (Tomáš Mitáček) včetně  exkurze do firmy Sonnentor

Program: https://www.asociaceampi.cz/kalendar-akci/pestovani-bylin-v-ekologickem-zemedelstvi

8
2.7.23 Velké Hostěrádky Základy zemědělské politiky (Jiří Urban)

Program: https://www.asociaceampi.cz/kalendar-akci/uvod-do-zemedelske-politiky-a-dotaci

6
11.8.23 Velké Hostěrádky Ochrana rostlin v EZ a základy ekologického vinohradnictví (Milan Hluchý)
Program: https://www.asociaceampi.cz/kalendar-akci/ochrana-rostlin-v-ekologickem-zemedelstvi
6
12.8.23 Vinohrady v regionu  Základy výroby vína (Lubomír Varga), vinohradnická exkurze na vinohorady Vinařství u Špalků

Program: https://www.asociaceampi.cz/kalendar-akci/zaklady-vyroby-vina-s-vinarskou-exkurzi-do-bio-vinarstvi-spalek

8
13.8.23 Dobrodružný statek Oživit krajinu – setkání na Dobrodružném statku / kulatý stůl na téma ekologické zemědělství, pěstování zeleniny, market gardening a komunitou podporované zemědělství a možnosti lokálního odbytu v regionu (Marek Pohořal – Dobrodružný statek, Jiří Hřivna – Sociální podnik Jasan, Jan Trávníček – Czech Organics, Šárka Krčílková, Alena Wranová – Asociace AMPI)

Program: https://www.asociaceampi.cz/kalendar-akci/ozivit-krajinu/

8

 


Projekt koordinuje Hnutí Duha a podílí se na něm  další organizace včetně AMPI, jehož úlohou v projektu je rozvoj znalostní základny zemědělců ve vznikajícím bioregionu a rozvoj místní potravinové sítě. Více informací o projektu na webových stránkách projektu Bioregion a Živý region.

Živý region Podbrněnsko je podpořen v rámci projektu: „Zavedení konceptu BIO regionu jako podpůrné sítě pro biodiverzitu v české krajině: Pilotní aplikace výzkumu“ a financován z Fondů EHP a Norska 2014-2021 program CZ-ENVIRONMENT.