Rozvoj venkova Farmářskou školou | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Rozvoj venkova Farmářskou školou

V roce 2022/2023 realizovala Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s. celkem 10 třídenních vzdělávacích seminářů, které byly zaměřeny na usnadnění vstupu dostatečně kvalifikovaných zemědělců do odvětví zemědělství a generační obnovu v tomto odvětví. Projekt „Rozvoj venkova Farmářskou školou“ reg. č. 21/012/0111b/151/000040 byl zaměřen na inovace v zemědělství, potravinářství a lesnictví a tematicky se zaměřil na adaptaci na změnu klimatu.

Výsledkem projektu byla realizace ucelené řady seminářů, které účastníkům poskytly celostní obraz ekologického zemědělství adaptovaného na změny klimatu, a to v uceleném a na sebe navazujícím zemědělském řetězci (příprava – péče – produkce – distribuce). Účastníci se seznámili s novými postupy a trendy v ekologické praxi (inovace): nové technologie, moderní mechanizace pro zpracování půdy a pletí, ekologická ochrana rostlin, postupy regenerativního, precizního zemědělství a no-till (minimální zpracování půdy) v ekologické praxi.

Projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie v rámci Programu rozvoje venkova.