SALSIFI | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

SALSIFI

Mezinárodní projekt (Supporting Advanced Learning for Stakeholders Involved in Sustainable Food systems Initiatives, 2020 – 2023) si klade za cíl vyvinout a realizovat mezinárodní vzdělávací program, který posílí kapacitu sítí komunitou podporovaného zemědělství (KPZ), občanského sektoru zapojí je do procesu spolupráce při tvorbě veřejných politik. Cílem je vytvořit vzdělávací e-learningový program otevřený pro veřejnost a subjekty, které mají vliv na klíčové aspekty místních potravinových iniciativ (jako jsou (zelené) veřejné zakázky, financování atd.).

Výstupy projektu jsou k dispozici k otevřenému šíření.

ADVOCADO: Advocacy Learning Platform – dynamický digitální prostor pro sdílení zajímavých zdrojů z projektu SALSIFI na webu mezinárodní sítě URGENCI.

URGENCI Podcast, kde najdete rozhovory s lidmi, kteří se věnují prosazování místních potravinových systémů v různých zemí. Mezi nimi rozhovor s filmařem Ondřejem Sovíkem o storytellingu nebo Václavem Izákem o projektu Koalice pro zdravou krajinu

Příručka Potravinová politika v praxiukazuje na vybraných příkladech, jak se lze na různých úrovních (od lokální až po evropskou) zapojit do proměny potravinového systému

Zemědělství a potravinové iniciativy v souvislostech – Přehled vybraných evropských zemí

Infografiky: – 9 témat na jedné stránce

E-learning: