Volunteering | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Volunteering

AMPI is a registed Solidarity Corps organization and is accepting international volunteers and enables them to get involved to the acitvities that develop our community supported agriculture scheme, solidarity-based food systems and environmental education. Detailed information in the file: AMPI_ESC_Volunteering_offer in CZ.

When: from 1st March 2020 to 31st December 2020 and 1st March 2020 to 31st December 2020

What is the content of volunteer work:

  • Assistant to the guide in the forest kindergarten Kuchyňka, is going to assist with the education of pre-elementary kids in the garden and yurt on the Kuchyňka cityfarm, preparation of the programme and daily routine.
  • Assistant to the gardener in the community garden Kuchyňka, is going to assist with the gardening and technical works in the garden Kuchyňka, vegetable growing, building and creation of the premises.

Whom we seek: anyone from the EU between 18-30 years of age with interest to be involved.

Česky níže


AMPI je zapojeno do Sboru Solidarity – evropské dobrovolnické služby a poskytuje možnosti mezinárodním dobrovolníkům zapojit se do našich aktivit a pomoci rozvíjet komunitou podporované zemědělství, solidární potravinové systémy a environmentální vzdělávání.

Kdy: od 1. března 2020 – 31. prosince 2020 a od 1. března 2021 – 31. prosince 2021

Co se bude dělat

  • Pomocník průvodce dětské zahradní školky Kuchyňka, bude pomáhat se vzděláváním předškolních dětí v zahradě a jurtě prostoru Kuchyňka, příprava programu, denní rutiny.
  • Pomocník zahradníka na komunitní zahradě Kuchyňka, bude pomáhat se zahradnickými a technickými pracemi v zarhadě Kuchyňka, pěstovat zeleninu, stavět, budovat, apod.

Pro koho dobrovolnictví je: kohokoliv z EU mezi 18-30 lety
Podrobnosti na webu EU.

Dobrovolnická služba je financována Evropským sborem solidarity Evropské unie.