European Solidarity Corps Volunteering | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

European Solidarity Corps Volunteering

AMPI is a registed Solidarity Corps organization and is accepting international volunteers and enables them to get involved to the acitvities that develop our community supported agriculture scheme, solidarity-based food systems and environmental education. Detailed information in the file: AMPI_Volunteering_offer 2022

When: from March 2022 to 31st December 2022

What is the content of volunteer work:

  • Assistant to the guide in the forest kindergarten Kuchyňka, is going to assist with the education of pre-elementary kids in the garden and yurt on the Kuchyňka urbanfarm, preparation of the programme and daily routine.
  • Assistant to the gardener in the community garden Kuchyňka, is going to assist with the gardening and technical works in the garden Kuchyňka, vegetable growing, building and creation of the premises.

Whom we seek: anyone from the EU between 18-30 years of age with interest to be involved.

How to apply: Please send your CV and a motivation letter to our email address: volunteers@asociaceampi.cz and we will contact you soon.

 

 

 

Česky níže


AMPI je zapojeno do Sboru Solidarity – evropské dobrovolnické služby a poskytuje možnosti mezinárodním dobrovolníkům zapojit se do našich aktivit a pomoci rozvíjet komunitou podporované zemědělství, solidární potravinové systémy a environmentální vzdělávání.

Kdy: od března 2022 – 31. prosince 2022

Co se bude dělat

  • Pomocník průvodce dětské zahradní školky Kuchyňka, bude pomáhat se vzděláváním předškolních dětí v zahradě a jurtě prostoru Kuchyňka, příprava programu, denní rutiny.
  • Pomocník zahradníka na komunitní zahradě Kuchyňka, bude pomáhat se zahradnickými a technickými pracemi v zarhadě Kuchyňka, pěstovat zeleninu, stavět, budovat, apod.

Pro koho dobrovolnictví je: kohokoliv z EU mezi 18-30 lety
Podrobnosti na webu EU.

Projekt Urban farming and eudcation challenges v jehož rámci dobrovolnictví probíhá je financován  Evropským sborem solidarity Evropské unie.