EU program Erasmus+ | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

EU program Erasmus+

Díky podpoře Evropské unie v rámci programu Erasmus+ realizujeme mezinárodní projekty strategických partnerství, které vytvářejí a testují nové vzdělávací postupy v neformálním vzdělávání dospělých. Projekty realizované v posledních letech:

  • SolidBase – Financial Sustainability Education for Solidarity-Based Food System” (2017 – 2019) – obsahem projektu je vytvoření praktických vzdělávacích programů, které nabídnou zemědělcům a na ně navázaným komunitám spotřebitelů potřebné informace, ale i nástroje k zajištění jejich lepší finanční soběstačnosti. Více o projektu se můžete dočíst v příspěvku „Seznamte se… SolidBase“. Společnými partnery jsou z Maďarska (TVE), Německa (SOLAWI a Die Agronauten), Francie (URGENCI) a za Českou republiku AMPI.
  • Voices of CSA – mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj advokačních aktivit v oblasti komunitou podporovaného zemědělství, realizovaný v konsorciu mezinárodních organizací pod vedením francouzské organizace URGENCI s podporou EU v rámci programu Erasmus+.
  • Land Platform – Learning platform for Access to Land – tento projekt úzce navazuje na projekt LeaLAND a jeho hlavním cílem je vytvoření vzdělávací online platformy o přístupu k půdě. Projekt poskytne i mentoring zaměstnanců organizace o přístupu k půdě, tvorbu evropské informační databáze a učební materiály pro všechny zájemce, kteří chtějí řešit problematiku přístupu k půdě pro agroekologické zemědělce.
  • Learning towards Access to Land (LeALand) – Obsah: vzdělávání pracovníků a dobrovolníků organizace v oblasti přístupu k půdě (známé jako Access to Land) formou neformálního vzdělávání v partnerských zahraničních organizacích. Projekt realizuje mezinárodní konsorcium 5 organizací z Německa, Francie, Řecka, Skotska a České republiky. Projekt podpořen v rámci programu Erasmus+.