Hlavní město Praha | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Hlavní město Praha

Hlavní město Praha nám poskytuje podporu v realizaci řady projektů na území Prahy a v přilehlém okolí nejčastěji formou grantů na podporu životního prostředí. Projekty podpořené v posledních letech:

  • EVP – Natura, Cultura, Agricultura 2017/2020– Obsah: ekologické výukové programy pro žáky mateřských, základních a středních škol na území Hlavního města Prahy. Podpořeno grantem MHMP.
  • Sociálně-ekologický komunitní prostor Kuchyňka – III. etapa Obsah: energetický audit s důrazem na hospodaření s vodou, další výsadba, realizace drobných vodních prvků, herní prvků, stavba technického zázemí, průvodce prostorem, certifikace Přírodní zahrada. Podpořeno grantem MHMP.
  • Zapoj se do KPZ (2018-2019)– projekt zaměřený na vytvoření osvětových videí o systému KPZ a jejich propagace prostřednictvím seminářů pro veřejnost. Podpořeno grantem MHMP.
  • Městské zemědělství v Jinonicích: cesta k obnově půdy, udržení vody v krajině a podpoře biodiverzity. Projekt zaměřený na realizaci a monitoring agroenvironmentálních opatření (výsadba dřevi, oživení půdy) na pozemku (2 ha) ve vlastnictví hl. m. Prahy a realizace environmentálně vzdělávacích aktivit. Podpořeno grantem hl.m.P.
    Dětský zahradní klub Kuchyňka – Obsah: Vybudování zázemí, propagačních nástrojů, pedagogických a provozních dokumentů Zahradní školky Kuchyňka, realizace letních příměstských táborů a akcí pro rodiče a veřejnost, otevření třídennního pilotního provozu školky. Podpořeno grantem MHMP.