Enviro-akademie | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Enviro-akademie

  • Kalendář29.4.2024 - 20.6.2024
  • Místo

Chcete získat praktický vhled do fungování  environmentálního sociálního podnikání. Přihlaste se do Enviro akademie, která poběží od 29.4. – 20. 6. 2024

Akademie podpoří zájemce o založení enviro-sociálního podniku, ale i již fungující sociální podniky, aby mohli ve svých aktivitách posílit přínos pro životní prostředí. Proběhne formou 2x seminář v Praze, 2x webinář a 2 studijní exkurze do enviro-sociálních podniků Levandulovny a Kabinetu CB. Program je zdarma.

Je určen pro sociální podniky a podnikající neziskovky, které mají zájem posílit environmentální přínos své činnosti. Program je vhodný i pro zakladatele nových environmentálních sociálních podniků. Podmínkou je dostatečná motivace k závazku aktivně se účastnit 40 hodin programu a ochota rozvíjet záměr, který každý uchazeč s sebou přinese a popíše v přihlášce. Organizátoři si vymiňují právo vhodné účastníky Enviro-akademie před zahájením vybrat.

Detaily programu a možnost registrace na webu České sociální podnikání ZDE.