Alena Wranová | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Alena Wranová

Kniha

alena@asociaceampi.cz
777 671 806

Alena Wranová

Alenka pečuje o zdraví krajiny a duše zemědělců. Rozvíjí KPZkoALICI, českou národní síť komunitou podporovaného zemědělství a prostor pro sdílení zkušeností a vzájemnou podporu aktérů místních potravinových iniciativ.