Honza Valeška | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Honza Valeška

Kniha

honza@asociaceampi.cz
774 683 833

Honza Valeška

Formální zástupce organizace. Snaží se všechny rozličné aktivity spolku sladit do jednotného proudu, který bude skutečně přivádět lidi ke krajině ve které žijí, s radostí a úctou. Nejvíc se angažuje v oblasti komunitou podporovaného zemědělství, kterému pomáhal vznikat již od roku 2009 a v komunitní zahradě Kuchyňka, kterou spoluzakládal o několik let později.