Tomáš Uhnák

Tomáš Uhnák

Tomáš se podílí na rozvoji KPZko a agroekologie. Kromě toho dělá výzkum agrárních paradigmat a potravinových systémů, které zpracovává do rozhovorů a článků pro nejrůznější časopisy. Je doktorand ČZU a obhospodařuje kus pole na okraji Prahy.

S dalšími kolegy rozvíjím činnosti: