Tomáš Uhnák | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Tomáš Uhnák

Tomáš Uhnák

Tomáš se podílí na rozvoji KPZko a agroekologie. Kromě toho dělá výzkum agrárních paradigmat a potravinových systémů, které zpracovává do rozhovorů a článků pro nejrůznější časopisy. Je doktorand ČZU a obhospodařuje kus pole na okraji Prahy. Je členem asociace Agroecology Europe.

S dalšími kolegy rozvíjím činnosti: