Jaro v zahradě | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Jaro v zahradě

  • Délka programu Délka programu: 90 minut
  • Cílová skupina Cílová skupina: 1. - 3. třída ZŠ
  • Místo realizace Místo realizace: Interiér, Exteriér
  • Doba realizace Doba realizace: Jaro
  • Cena Cena: 80 Kč / žák

Jaro v zahradě

Pomocí známé písně si připomeneme, co dělá jaro jarem. Budeme zkoumat klíčení a rašením rostlin, dále pestrost jejich květů. Budeme se zabývat rozmnožováním živočichů. Připomeneme si tradice spojené s vítáním jara. Pomocí suchých pastelů necháme na papíře vzklíčit semínko, které se promění do rozkvetlého tulipánu.

Cíl programu

Zná fenologické a etologické projevy jara a jeho astronomické příčiny.
Popíše proces klíčení a rašení u rostlin a typy rozmnožování u živočichů.
Vyjmenuje kulturní tradice spojené s příchodem jara.

Upozornění

Škola zajistí interaktivní tabuli.
Program lze po dohodě realizovat na školní zahradě nebo v dalších vybraných lokalitách.
Doleva Zpět na přehled