Máma mele maso | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Máma mele maso

  • Délka programu Délka programu: 90 minut
  • Cílová skupina Cílová skupina: 1. - 5. třída ZŠ
  • Místo realizace Místo realizace: Interiér
  • Doba realizace Doba realizace: Jaro, Léto, Podzim, Zima
  • Cena Cena: 60 Kč / žák

Máma mele maso

Povíme si, co je to vlastně maso. Ukážeme si, jak vypadá a jakou funkci má v těle živých organismů. Zapřemýšlíme, kdo a proč v přírodě se masem jiných živočichů živí a jak my lidé získáváme a zpracováváme maso pro svou obživu a co vlastně dělá řezník. Citlivě se přitom dotkneme i tématu koloběhu života a smrti, které je v našem denním stravování vždy přítomné.

Cíle programu

Senzoricky vnímá a a pojmenuje části těla obratlovců.
Vyjmenuje několik masožravých organismů.
Ví, jak pracuje řezník.

Upozornění

Škola zajistí interaktivní tabuli.

Doleva Zpět na přehled