Tajemství půdy | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Tajemství půdy

  • Délka programu Délka programu: 90 minut
  • Cílová skupina Cílová skupina: 1. - 5. třída ZŠ
  • Místo realizace Místo realizace: Interiér, Exteriér
  • Doba realizace Doba realizace: Jaro, Léto, Podzim
  • Cena Cena: 80 Kč / žák

Tajemství půdy

Prozkoumáme smyslové kvality, složky, vrstvy a druhy půd. Budeme hledat půdní živočichy, provedeme půdní sondu a otestujeme kvalitu půdy pomocí rýčové metody. V závěru se zmíníme o ohrožení půd a budeme hledat odpověď na otázku, jak sami můžeme podporovat její zdraví.

Cíl programu

Zkoumá smyslové kvality půdy.
Popíše základní složky a vrstvy půdy.
Zná několik půdních organismů a jejich roli v potravním řetězci a zemědělském systému.
Vyjmenuje několik příčin ohrožení půd.

Doleva Zpět na přehled