Zvířata v zimě | Ampi – Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.

Zvířata v zimě

  • Délka programu Délka programu: 90 minut
  • Cílová skupina Cílová skupina: 1. - 3. třída ZŠ
  • Místo realizace Místo realizace: Interiér, Exteriér
  • Doba realizace Doba realizace: Zima
  • Cena Cena: 80 Kč / žák

Zvířata v zimě

Čím se živí, jak se oblékají a kde si hledají úkryt zvířata ze zahrady a polí s příchodem zimy? Vystopujeme je podle stop, poznáme po zvuku a vyzkoušíme si jejich umění odpočinku, prozíravé shromažďování zásob i techniky lovu. Nezapomeneme se věnovat bylinám a stromům a jejich strategiím přezimování.

Cíl programu

Charakterizuje podzim a zimu z hlediska astronomického a fenologického.
Popíše strategie využívané k přežití zimy.
Vyjmenuje zimní potravu vybraných živočichů.

Doleva Zpět na přehled