Ekologickou výchovu realizujeme prostřednictvím výukových programů a exkurzí pro mateřské a základní školy v Praze a okolí, ekodivadel a akcí pro školy i veřejnost po celé ČR a seminářů a exkurzí  pro pedagogy. V poslední době také pomáháme zemědělcům s vytvářením vzdělávacích programů pro školy. Na tvorbě programů spolupracuje široký tým lidí z naší asociace i širšího profesního okruhu.  Jsme certifikovaným poskytovatelem environmentální výchovy dle certifikace EV+ Sítě středisek environmentální výchovy Pavučina, z.s.